Cách nhận biết tài khoản WhatsApp bị hack

Rất có thể tài khoản WhatsApp của bạn đã bị hack mà bạn không hề hay biết. Sẽ có một số dấu hiệu nhận biết tài khoản WhatsApp đã bị hack, hacker chiếm dụng quyền sử dụng tài khoản của bạn. Dưới đây là một số dấu hiệu kiểm tra tài khoản bị hack và cách khắc phục.

Các dấu hiệu nhận biết tài khoản WhatsApp bị hack

Kiểm tra thiết bị đăng nhập WhatsApp

Bạn dễ dàng kiểm tra những thiết bị đăng nhập WhatsApp để biết được đã có điện thoại hay máy tính nào truy cập vào tài khoản WhatsApp của mình.

Bạn truy cập vào Cài đặt trên WhatsApp và sau đó nhấn vào mục Thiết bị liên kết. Lúc này người dùng sẽ nhìn thấy tài khoản WhatsApp của mình đang được truy cập ở thiết bị hay trình duyệt nào.

Tự động đăng xuất WhatsApp

Nếu bạn bị đăng xuất tài khoản WhatsApp thì có thể người khác đang đăng ký WhatsApp bằng số điện thoại của bạn.

Kiểm tra nội dung tin nhắn WhatsApp

Chúng ta có thể kiểm tra lại nội dung tin nhắn trên WhatsApp để kiểm tra những thay đổi bất thường:

  • Tin nhắn có nội dung lạ mà bạn không gửi.
  • Những tin nhắn gửi tới không liên quan tới những nội dung tin nhắn mà bạn đã gửi trước đó
  • Tin nhắn mới được đánh dấu đã đọc trước khi bạn đọc tin nhắn.
  • Một số cuộc trò chuyện quan trọng đã bị xóa.
  • Một số cuộc trò chuyện đã được hủy lưu trữ hoặc lưu trữ.
  • Bạn đã tham gia các nhóm và kênh WhatsApp mới.
  • Có những cuộc gọi đi mới và những cuộc gọi đến đã được trả lời.

Chia sẻ vị trí trên WhatsApp

Người khác có thể đã truy cập vào tài khoản WhatsApp của bạn và chia sẻ vị trí hiện tại của bạn tới họ.

Bạn nhấn vào Cài đặt rồi nhấn tiếp vào mục Quyền riêng tư. Lúc này người dùng sẽ thấy mục Vị trí hiện thời để kiểm tra xem vị trí của mình có bị chia sẻ không.

Kiểm tra trạng thái online WhatsApp

Bạn có thể kiểm tra trạng thái online WhatsApp của mình ở trên thiết bị khác để xem liệu tài khoản WhatsApp của mình có ai đang đăng nhập hay không.

Phải làm gì khi tài khoản WhatsApp bị hack?

Đăng xuất tài khoản WhatsApp từ xa

Sau khi kiểm tra tài khoản WhatsApp có bị đăng nhập trái phép không, nếu có bạn tiến hành đăng xuất WhatsApp từ xa.

Truy cập vào Cài đặt rồi chọn Thiết bị liên kết rồi nhấn vào thiết bị nghi ngờ. Sau đó nhấn Đăng xuất để thoát tài khoản ngay lập tức trên thiết bị đó.

Đăng xuất WhatsApp từ xa

Xác thực 2 yếu tố trên WhatsApp

Xác thực hai yếu tố (2FA) trên WhatsApp sẽ tạo thêm lớp bảo mật yêu cầu điền mã PIN sau khi nhận được mã xác minh gửi đến số điện thoại di động đăng ký WhatsApp, tăng cường bảo vệ khi có ai đăng nhập WhatsApp trên thiết bị mới.

Xóa ứng dụng đáng ngờ trên điện thoại

Một số ứng dụng khi cài đặt yêu cầu truy cập vào tin nhắn, điện thoại, vị trí…. Hacker có thể lợi dụng những ứng dụng đó để truy cập vào thiết bị của bạn và chiếm dụng những ứng dụng đang cài đặt chẳng hạn truy cập WhatsApp.

Thứ Sáu, 07/06/2024 15:44
31 👨 180
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ WhatsApp