Cách chuyển file CSV sang Excel hàng loạt

File CSV thường được sử dụng nhiều với dân kế toán do các cấu trúc hàm và lệnh đã thực hiện trước đó được giữ lại. Hiện tại file CSV đã có thể mở trên Excel, hay mở file CSV trên Google Sheets dễ dàng. Tuy nhiên file CSV khi làm việc trên Excel có thể gặp một số lỗi như lỗi tiếng Việt khi mở file CSV trong Excel chẳng hạn. Vì vậy có nhiều người muốn chuyển đổi file CSV sang file Excel để làm việc thuận tiện hơn.

Để chuyển file CSV sang định dạng Excel có nhiều cách thực hiện khác nhau. Nếu bạn muốn chuyển đổi hàng loạt file CSV sang Excel thì có thể tham khảo bài viết dưới đây của Quản trị mạng. Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng ta đã có ngay các file XLS hoặc XLSX Excel dễ dàng, mà không cần nhờ phần mềm hỗ trợ.

1. Chuyển file CSV sang file XLS hàng loạt

Bước 1:

Trước hết chúng ta sẽ nhóm các file CSV cần chuyển đổi sang định dạng XLS vào cùng 1 thư mục như hình dưới đây.

Nhóm file CSV

Bước 2:

Tiếp đến người dùng mở Excel rồi nhấn vào tab Developer rồi nhấn tiếp vào Visual Basic.

Developer

Bước 3:

Chuyển sang giao diện mới người dùng nhấn vào Insert rồi chọn Module để mở giao diện nhập mã code VBA trong Excel.

Mở giao diện nhập mã code

Sau đó chúng ta paste mã code dưới đây vào giao diện trong Excel.

Sub CSVtoXLS()
'UpdatebyExtendoffice20170814
  Dim xFd As FileDialog
  Dim xSPath As String
  Dim xCSVFile As String
  Dim xWsheet As String
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.StatusBar = True
  xWsheet = ActiveWorkbook.Name
  Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  xFd.Title = "Select a folder:"
  If xFd.Show = -1 Then
    xSPath = xFd.SelectedItems(1)
  Else
    Exit Sub
  End If
  If Right(xSPath, 1) <> "\" Then xSPath = xSPath + "\"
  xCSVFile = Dir(xSPath & "*.csv")
  Do While xCSVFile <> ""
    Application.StatusBar = "Converting: " & xCSVFile
    Workbooks.Open Filename:=xSPath & xCSVFile
    ActiveWorkbook.SaveAs Replace(xSPath & xCSVFile, ".csv", ".xls", vbTextCompare), xlNormal
    ActiveWorkbook.Close
    Windows(xWsheet).Activate
    xCSVFile = Dir
  Loop
  Application.StatusBar = False
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Nhập mã code

Bước 4:

Cuối cùng nhấn vào biểu tượng Run ở thanh công cụ bên trên như hình dưới đây để chạy code VBA.

Nhấn Run

Lúc này hiển thị thư mục trên máy tính để chúng ta chọn folder chứa file CSV cần chuyển sang file Excel, nhấn OK. Ngay sau đó code VBA sẽ chạy và chuyển đổi file. Khi kết thúc quá trình chuyển đổi bạn mở thư mục file CSV đã lưu trước đó.

Chọn thư mục CSV

Bước 5:

Kết quả chúng ta sẽ nhìn thấy các file XLS như hình dưới đây.

CSV sang XLS

2. Chuyển file CSV sang file XLSX hàng loạt

Ngoài chuyển đổi CSV sang XLS như trên chúng ta cũng có thể chuyển file CSV sang XLSX dễ dàng. Trước hết bạn cũng mở trình soạn code VBA trên Excel rồi nhập đoạn mã code như dưới đây.

Sub CSVTOXLSX()
'UpdatebyExtendoffice20170814
Dim xFd As FileDialog
Dim xSPath As String
Dim xCSVFile As String
Dim xWsheet As String
Application.DisplayAlerts = False
Application.StatusBar = True
xWsheet = ActiveWorkbook.Name
Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xFd.Title = "Select a folder:"
If xFd.Show = -1 Then
xSPath = xFd.SelectedItems(1)
Else
Exit Sub
End If
If Right(xSPath, 1) <> "\" Then xSPath = xSPath + "\"
xCSVFile = Dir(xSPath & "*.csv")
Do While xCSVFile <> ""
Application.StatusBar = "Converting: " & xCSVFile
Workbooks.Open Filename:=xSPath & xCSVFile
ActiveWorkbook.SaveAs Replace(xSPath & xCSVFile, ".csv", ".XLXS", vbTextCompare), xlWorkbookDefault
ActiveWorkbook.Close
Windows(xWsheet).Activate
xCSVFile = Dir
Loop
Application.StatusBar = False
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Code chuyển CSV sang XLXS

Sau đó nhấn vào nút Run để chạy code VBA.

Chạy code

Khi hoàn thành quá trình chuyển đổi và mở thư mục chứa file CSV bạn sẽ nhìn thấy các file XLXS được chuyển đổi sang.

File XLXS

3. Chuyển file CSV sang Excel online

Các công cụ chuyển đổi trực tuyến hiện nay cũng đã hỗ trợ chuyển nhiều file cùng lúc, thuận tiện cho người dùng khi làm việc. Có rất nhiều công cụ chuyển đổi định dạng file như Onlineconvertfree chẳng hạn.

Chúng ta truy cập vào link dưới đây để mở ngay phần chuyển đổi CSV sang XLS. Nếu muốn đổi sang XLXS thì bạn chỉ cần thay đổi lại mục chuyển đổi định dạng là được. Sau đó nhấn Choose File để tải các file CSV lên.

https://onlineconvertfree.com/convert-format/csv-to-xls/

Tải file

Cuối cùng nhấn Convert để tiến hành chuyển đổi là xong.

Nhấn Convert

Như vậy chúng ta đã có các cách chuyển đổi hàng loạt file CSV sang file Excel rồi. Nếu bạn không rành về mã code VBA trong Excel thì có thể dùng các công cụ chuyển đổi online cũng rất tiện ích.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 26/11/2019 11:41
52 👨 3.427
0 Bình luận
Sắp xếp theo