Cách chỉ để Admin gửi tin nhắn trong nhóm chat WhatsApp

Mỗi một nhóm chat WhatsApp sẽ đều có Admin đóng vai trò quản lý nhóm như thêm thành viên vào nhóm, khóa quyền chỉnh thông tin nhóm trên WhatsApp. Và trong trường hợp bạn muốn thông báo tin nhắn quan trọng để tất cả thành viên nhóm đều biết, khi mà chưa có tính năng ghim tin nhắn, thì có thể thay đổi thiết lập để chỉnh Adin mới có thể nhắn tin được trong nhóm chat. Khi Admin thiết lập tính năng này thì tất cả các thành viên trong nhóm sẽ không thể gửi tin nhắn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách khóa gửi tin nhắn nhóm chat WhatsApp.

Hướng dẫn khóa gửi tin nhắn nhóm WhatsApp

Bước 1:

Tại giao diện trên WhatsApp, bạn nhấn vào nhóm chat muốn thay đổi thiết lập. Tiếp tục nhấn vào tên nhóm chat ở trên cùng giao diện.

Tùy chỉnh nhóm

Bước 2:

Chuyển sang giao diện mới, người dùng kéo xuống bên dưới rồi nhấn vào mục Group Settings để thay đổi thiết lập cho nhóm chat.

Thiết lập nhóm chat

Tiếp tục chuyển sang giao diện mới, người dùng nhấn vào mục Send Messages để chỉnh sửa lại quyền gửi tin nhắn trong nhóm chat WhatsApp.

Chỉnh gửi tin nhắn

Bước 3:

Lúc này bạn sẽ nhìn thấy 2 tùy chọn cho phép gửi tin nhắn trong nhóm chat. Chúng ta nhấn Only Admins để chỉ Admin mới có thể gửi tin nhắn trong nhóm chat mà thôi. Nhấn OK bên dưới để lưu lại thay đổi. Trong trường hợp bạn muốn cho tất cả thành viên trong nhóm đều có thể nhắn tin thì chuyển sang All participants.

Chỉ Admin nhắn tin

Bước 4:

Lúc này trong giao diện nhắn tin trên nhóm WhatsApp sẽ có thông báo như hình dưới đây. Các thành viên khác trong nhóm chỉ có tính năng đọc tin nhắn. Các tin nhắn trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Thông báo nhóm chat

Thứ Tư, 24/02/2021 21:29
31 👨 1.924
0 Bình luận
Sắp xếp theo