Cách chat chữ tạo kiểu trong Facebook Messenger

Chat chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân, có viền

Bây giờ người dùng đã có thể chat chữ tạo kiểu, in đậm, in nghiêng, gạch chân, hay chữ có viền chú thích trên Facebook Messenger nhanh chóng. Chúng ta chỉ cần sử dụng những phím ký tự kèm cú pháp chính xác để nhập chữ giống như Hướng dẫn cách viết chữ tạo kiểu trên Skype. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tool để viết nhanh hơn.

1. Cách chat chữ in đậm trong Facebook Messenger:

Để chat chữ in đậm trong Facebook Messenger, chúng ta sẽ sử dụng cú pháp *chữ cần viết in đậm* như hình dưới đây, sau đó nhấn Enter.

Cú pháp chữ in đậm Messenger

Ngay sau đó, nội dung tin nhắn sẽ được chuyển sang chữ in đậm.

Chat chữ in đậm trong Messenger

2. Cách viết chữ in nghiêng trong Messenger:

Để chat chữ in nghiêng trên Messenger, chúng ta sẽ sử dụng cú pháp _chữ cần in nghiêng_ rồi nhấn Enter.

Cú pháp chữ in nghiêng Messenger

Sau đó nội dung chữ sẽ chuyển thành chữ in nghiêng.

Chat chữ in nghiêng Messenger

3. Cách chat chữ gạch ngang trên Messenger:

Chữ gạch ngang trên Messenger sẽ có cú pháp ~chữ cần gạch ngang~ và cũng nhấn Enter.

Cú pháp chữ gạch ngang Messenger

Chữ sẽ chuyển sang kiểu gạch ngang như hình dưới đây.

Chat chữ gạch ngang Messenger

4. Cách kết hợp các kiểu chữ trong Messenger:

Để làm mới thêm cho nội dung chat, chúng ta có thể kết hợp các kiểu chữ với nhau, cả 3 kiểu chữ in đậm, in nghiêng và gạch chân, với quy tắc chung ký tự ở đầu tiên trong đoạn chat sẽ là ký tự ở cuối cùng.

Cách tạo chữ in đậm, in nghiêng trong Messenger

Để viết chữ vừa in đậm vừa in nghiêng trên Messenger thì chúng ta sẽ kết hợp ký tự của cả 2 cú pháp trên là *_chữ cần vừa in đậm và in nghiêng_* rồi nhấn Enter.

Cú pháp chữ in đậm vừa in nghiêng Messenger

Chữ sẽ chuyển sang vừa in đậm và vừa in nghiêng như hình dưới đây.

Kiểu chữ vừa đậm vừa nghiêng Messenger

Viết chữ vừa in đậm, gạch ngang trên Messenger

Với những kiểu chữ bạn muốn kết hợp kiểu in đậm và in ngang sẽ sử dụng cú pháp ~*chữ vừa in đậm vừa gạch ngang*~ nhấn Enter để thực hiện.

Cú pháp chữ vừa đậm vừa ngang

Chữ sẽ có kiểu vừa in đậm và vừa gạch ngang như bên dưới.

Kiểu chữ vừa đậm vừa ngang

Cách chat chữ in nghiêng và gạch ngang trên Messenger

Để viết chữ vừa in nghiêng lại vừa gạch ngang trên Messenger, bạn sẽ sử dụng cách viết với cú pháp ~_chữ vừa in nghiêng vừa gạch ngang_~ cũng nhấn Enter.

Cú phap chữ vừa in nghiêng vừa gạch chân

Chữ sẽ được tạo kiểu như trong hình dưới đây.

Chữ vừa gạch ngang vừa in nghiêng Messenger

5. Cách tạo viền chú thích khi chat trên Messenger:

Nếu bạn muốn làm nổi bật một nội dung nào đó khi chat trên Messenger, chúng ta có thể tạo viền bao quanh nội dung chat, với màu sắc viền tự chọn. Tuy nhiên, khi sử dụng viền thì bạn không thể sử dụng kiểu chữ tạo kiểu nào nữa.

Cú pháp sử dụng để tạo chữ viền trên Messenger là:

```
Nội dung chat cần tạo viền

```

Tạo kiểu chữ có viền

Lưu ý chữ phải nằm trong đoạn dấu phẩy trên và dưới. Như vậy nội dung chat nằm trong dấu phẩy sẽ được bao quanh viền chú thích như hình dưới đây.

Tạo viền chú thích trên Messenger

6. Sử dụng tool của Quantrimang.com

Bạn nhập phần tin nhắn muốn đổi kiểu vào khung này rồi nhấn Copy để sao chép và dán lại vào khung chat trên Messenger nhé.

Trên đây là cách hướng dẫn viết chữ tạo kiểu, in đậm, in nghiêng, chữ gạch chân và chữ tạo viền trên Messenger. Như vậy bạn đã có thêm cách để làm mới nội dung chat, hay đánh dấu những thông tin quan trọng khi chat trên Messenger.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 18/11/2020 11:00
3,638 👨 79.376
0 Bình luận
Sắp xếp theo