Cách bật tính năng Swift Pair trên Windows 10

Trên Windows 10, Swift Pair là một tính năng cho phép bạn kết nối các thiết bị ngoại vi Bluetooth với máy tính một cách nhanh chóng.

Swift Pair có sẵn kể từ phiên bản 1803, April 2018 Update và được cập nhật với bản cập nhật 20H1. Về cơ bản, nó giảm bớt các bước cần thiết để ghép nối một thiết bị. Khi tính năng này được bật, bạn chỉ cần đặt thiết bị ngoại vi Bluetooth gần hơn với máy tính Windows 10 để phát hiện và hiển thị thông báo hoàn tất ghép nối.

Tuy nhiên, nếu tính năng này không được kích hoạt, bạn phải bật nó từ ứng dụng Settings trước khi có thể sử dụng.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước để bật Swift Pair và thiết lập các thiết bị Bluetooth trên Windows 10 mà không cần phải mở Settings.

Cách bật Bluetooth Swift Pair trên Windows 10

Làm theo các bước sau để bật Swift Pair trên máy tính:

1. Mở Settings trên Windows 10.

2. Bấm vào Devices.

3. Nhấp vào Bluetooth & other devices.

4. Tích vào tùy chọn Show notifications to connect using Swift Pair.

Tích vào tùy chọn Show notifications to connect using Swift Pair
Tích vào tùy chọn Show notifications to connect using Swift Pair

Khi hoàn thành các bước, bạn sẽ có thể nhanh chóng kết nối các thiết bị Bluetooth được hỗ trợ từ thông báo một cách nhanh chóng.

Cách sử dụng Swift Pair trên Windows 10

Làm theo các bước sau để ghép nối thiết bị Bluetooth với Swift Pair:

1. Kích hoạt chế độ ghép nối trên thiết bị Bluetooth.

2. Đưa thiết bị đến gần hơn với Windows 10 để kích hoạt thiết lập.

3. Chọn nút Connect từ thông báo để ghép nối nó.

Chọn nút Connect từ thông báo để ghép nối
Chọn nút Connect từ thông báo để ghép nối

Sau khi hoàn thành các bước, bạn sẽ có thể bắt đầu sử dụng thiết bị Bluetooth. Sau đó, khi thiết bị ngoại vi không được cài đặt ở chế độ ghép nối hoặc đặt gần đó, Windows 10 sẽ xóa nó khỏi Action Center.

Thứ Ba, 07/04/2020 12:33
4,54 👨 9.065
0 Bình luận
Sắp xếp theo