Cách tạo số ngẫu nhiên trong Google Sheets

Google Sheets cung cấp một hàm đơn giản để tạo số ngẫu nhiên trong bảng tính mà không cần rời khỏi tài liệu hoặc cài đặt add on. Hàm này trả về số nguyên ngẫu nhiên giữa hai giá trị. Và đây là cách sử dụng nó.

Mở Google Sheets và mở bảng tính mới hoặc đã có. Hướng dẫn này sẽ sử dụng hàm RANDBETWEEN để tạo số ngẫu nhiên.

Theo mặc định, hàm RAND chỉ tạo số giữa 0 và 1, trong khi RANDBETWEEN cho phép chỉ định phạm vi số. Mặc dù bạn có thể chỉnh sửa hàm để tạo phạm vi khác, nhưng hàm RANDBETWEEN là cách đơn giản hơn để tạo số ngẫu nhiên.

Click vào một ô bạn muốn chèn số ngẫu nhiên và gõ =RANDBETWEEN(<Low>, <High>) nhưng thay thế <Low> và <High> trong khoảng bạn muốn lấy số ngẫu nhiên.

Ví dụ, nếu muốn số ngẫu nhiên trong khoảng 1 và 10, bạn sử dụng hàm sau:

=RANDBETWEEN(1,10)

Sử dụng hàm RANDBETWEEN

Sau khi điền khoảng phạm vi lấy số, nhấn Enter. Số ngẫu nhiên sẽ điền vào ô bạn nhập công thức.

Tạo số ngẫu nhiên

Nếu muốn số từ ô khác trong bảng tính, bạn chỉ cần nhập số ô thay vì số cao hoặc thấp.

Nhập số ô thay cho số

Lưu ý: Cả hai hàm RAND và RANDBETWEEN được coi là hàm tự tính toán lại (volatile function) nghĩa là chúng không lưu dữ liệu trong ô mãi mãi. Do đó khi sử dụng những hàm này, chúng sẽ tính toán lại một số mới mỗi lần thay đổi bảng.

Nếu muốn thay đổi khoảng thời gian số ngẫu nhiên được tính toán lại, mở File > Spreadsheet Settings, click vào tab Calculation và sau đó chọn thời gian muốn hàm tính toán lại từ menu thả xuống.

Bạn có thể chọn On Change (mặc định), On Change and Every Minute, hoặc On Change and Every Hour. Click vào Save Settings để quay trở lại bảng tính.

Thay đổi thời gian hàm tự tính toán lại

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 06/11/2019 14:05
53 👨 1.227
0 Bình luận
Sắp xếp theo