Cách khôi phục theme mặc định trong Windows 10

Trong Windows, bạn có thể sử dụng các theme để “cá nhân hóa" máy tính. Theme thay đổi hình nền màn hình, màu sắc, âm thanh, trình bảo vệ màn hình và con trỏ trên máy tính của bạn cùng lúc và bạn có thể thay đổi theme thường xuyên nếu muốn.

Các theme mặc định Windows trong Windows 10 bao gồm:

 • Windows
 • Windows 10
 • Flowers

Các theme độ tương phản cao (High Contrast) trong Windows theo mặc định bao gồm:

 • High Contrast #1
 • High Contrast #2
 • High Contrast Black
 • High Contrast White

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách khôi phục các chủ đề mặc định bị xóa hoặc thiếu trong Windows 10.

Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để khôi phục các theme mặc định.

Khôi phục các theme mặc định của Windows

 1. Trước tiên tải Default_Windows_themes.zip.
 2. Lưu file Default_Windows_themes.zip ở desktop máy tính của bạn.
 3. Giải nén file Default_Windows_themes.zip.
 4. Mở tệp tin Default_Windows_themes.zip.

Mở tệp zip theme mặc định

 1. Mở thư mục C:\Windows\Resources\Themes trong một cửa sổ File Explorer.

Mở thư mục trong cửa sổ File Explorer

 1. Kéo và thả bất kỳ theme nào bạn muốn từ Default_Windows_themes.zip vào thư mục C:\Windows\Resources\Themes.

File .theme

Tên theme

aero.theme

Windows

theme1.theme

Windows 10

theme2.theme

Flowers

 1. Chọn Continue để xác nhận.

Chọn Continue để khôi phục theme mặc định

Khôi phục các theme High Contrast

 1. Tải Default_High_Contrast_themes.zip.
 2. Lưu Default_High_Contrast_themes.zip vào desktop.
 3. Giải nén file Default_Windows_themes.zip.
 4. Mở tệp Default_High_Contrast_themes.zip.

Mở file zip theme HIgh Contrast

 1. Mở thư mục C:\Windows\Resources\Ease of Access Themes trong cửa sổ File Explorer.

Mở thư mục theme trong cửa sổ File Explorer

 1. Kéo và thả bất kỳ theme nào bạn muốn từ Default_Windows_themes.zip vào thư mục C:\Windows\Resources\Ease of Access Themes.

File .theme

Tên Theme

hc1.theme

High Contrast #1

hc2.theme

High Contrast #2

hcblack.theme

High Contrast Black

hcwhite.theme

High Contrast White

 1. Chọn Continue để xác nhận.

Chọn Continue để khôi phục theme High Contrast

Trên đây là các hướng dẫn khôi phục theme mặc định trên Windows 10.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 29/08/2017 17:28
12 👨 15.883
0 Bình luận
Sắp xếp theo