Bạn có tự tin với kiến thức Quản trị mạng của mình P9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Quản trị mạng giúp bạn cập nhật thêm nhiều kiến thức mới và hữu ích phục vụ cho công việc và học tập của bạn.

Xem thêm:

 • Câu 1. Record nào sau đây hỗ trợ cơ chế chứng thực cho miền?
  • SOV Record
  • SOS Record
  • SRV Record
  • SOA Record
 • Câu 2. MX Record dùng để làm gì?
  • Định chuyển gói tin
  • Dùng cho LAN backup
  • Dùng cho dịch vụ FTP
  • Dùng cho dịch vụ chuyển mail
 • Câu 3. Để phân chia quyền hành của một miền trong AD người ta dùng
  • Group
  • OU
  • SITE
  • Tất cả đều đúng
 • Câu 4. Group Policy dùng để
  • Triển khai phần mềm ứng dụng cho Client
  • Ấn định quyền hạn user
  • Thiết lập kịch bản logon
  • Tất cả các câu trên đều đúng
 • Câu 5. Trong dịch vụ DHCP các gói tin Broadcast có thể đi qua Router được không
  • Có 
  • Không 
  • Có nhưng router phải có chuẩn RFC1542
  • Tất cả đều sai
 • Câu 6. DHCPACK đây là gói tin nhằm giúp
  • DHCP Server đề nghị danh sách các IP cho thuê đến Client
  • Client xác nhận đề nghị đến DHCP Server
  • DHCP Server chấp nhận yêu cầu cho Client
  • Client gửi yêu cầu đến DHCP Server
 • Câu 7. DHCP Relay Agent là
  • Giúp tăng tốc DHCP Server
  • Đại lý chuyển tiếp DHCP Server
  • Đại lý chuyển tiếp DNS
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 8. Sau khi cài Terminal Service (Software Deployment) , để cài một phần mềm người ta sử dụng
  • Tập tin setup.exe của phần mềm
  • Thông qua Add/Remove Program
  • Chế độ Autorun của phần mềm
  • Không được phép cài phần mềm
 • Câu 9. DHCPOFFER đây là gói tin nhằm giúp
  • DHCP Server đề nghị danh sách các IP cho thuê đến Client
  • Client xác nhận đề nghị đến DHCP Server
  • DHCP Server chấp nhận yêu cầu cho Client
  • Client gửi yêu cầu đến DHCP Server
 • Câu 10. Hãy điền vào phần…: Phối hợp với Group Policy…. cho phép quản trị Distributed Desktop, Network, Service và Application từ một điểm tập trung
  • Active Directory
  • Firewall server
  • VPN
  • Terminal Service
Bạn cần làm tốt hơn 
Kết quả này cũng tạm được 
Câu trả lời chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 28/11/2018 14:11
51 👨 688
0 Bình luận
Sắp xếp theo