Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P1

Trong những bài viết trước, Quản trị mạng đã gửi đến bạn đọc một số câu hỏi xoay quanh chủ đề về công nghệ phần mềm. Tiếp nối chủ đề này, dưới đây sẽ là phần tiếp theo của bài viết. Mời bạn đọc thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Tiêu chuẩn ISO-14598 đưa ra:
  • Đưa ra quy trình đánh giá tính an toàn cho sản phẩm phần mềm.

  • Đưa ra quy trình đánh giá hiệu quả của phần mềm.

  • Đưa ra quy trình đánh giá chất lượng cho sản phẩm phần mềm

  • Đưa ra quy trình đánh giá tính khả dụng cho sản phẩm phần mềm

 • Câu 2. Trong phát triển phần mềm, yếu tố nào quan trọng nhất?
  • Con người.

  •  Quy trình.

  • Sản phẩm.

  • Thời gian.

 • Câu 3. Kỹ thuật nào sau đây là xây dựng phần mềm từ các thành phần đã được thiết kế trong lĩnh vực công nghệ khác nhau?
  • Extreme programming.

  • Evolutionary prototyping.

  • Component architecture.

  • Open-source development.

 • Câu 4. IEEE 830-1993 là một khuyến nghị tiêu chuẩn cho
  • Software requirement specification.

  •  Software design.

  • Testing.

  • Coding.

 • Câu 5. Kỹ sư phần mềm không cần
  • Kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống.

  • Kiến thức về cơ sở dữ liệu.

  • Lập trình thành thạo bằng một ngôn ngữ lập trình.

  • Kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm.

 • Câu 6. Tính khả thi của phần mềm dựa vào các yếu tố sau:
  • Nghiệp vụ và tiếp thị.

  • Phạm vi, ràng buộc và thị trường.

  • Công nghệ, tiền bạc, thời gian và tài nguyên.

  • Kỹ năng và năng lực của nhà phát triển.

 • Câu 7. Phần mềm dự báo thời tiết thu thập các số liệu về nhiệt độ, độ ẩm, … xử lý tính toán để cho ra các dự báo thời tiết là 1 ví dụ của loại phần mềm:
  • Phần mềm hệ thống (System software)

  • Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software)

  • Phần mềm thời gian thực (Real time software)

  • Phần mềm nghiệp vụ (Business software)

 • Câu 8. Loại phần mềm gì là 1 tập hợp các chương trình để cung cấp dịch vụ cho các chương trình khác:
  • Phần mềm hệ thống (System software)

  • Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software)

  • Phần mềm thời gian thực (Real time software)

  • Phần mềm nghiệp vụ (Business software)

 • Câu 9. Phần mềm quản lý sinh viên của 1 trường là:
  • Phần mềm hệ thống (System software)

  • Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software)

  • Phần mềm thời gian thực (Real time software)

  • Phần mềm nghiệp vụ (Business software)

 • Câu 10. Phần mềm quản lý tài chính của một công ty là:
  • Phần mềm nghiệp vụ (Business software)

  • Phần mềm hệ thống (System software)

  • Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software)

  • Phần mềm thời gian thực (Real time software)

 • Câu 11. Điều nào không đúng?
  • Công nghệ phần mềm thuộc ngành khoa học máy tính.

  • Công nghệ phần mềm là một phần của ngành kỹ thuật hệ thống (System

   Engineering).

  • Khoa học máy tính thuộc ngành công nghệ phần mềm.

  • Công nghệ phần mềm có liên quan với việc phát triển và cung cấp các phần

   mềm hữu ích.

 • Câu 12. Mối quan tâm chính của công nghệ phần mềm là gì?
  • Sản xuất phần cứng.

  • Sản xuất phần mềm.

  • Cấu hình mạng.

  • Phần mềm có thể dùng lại.

 • Câu 13. Điều nào là đặc trưng của một thiết kế phần mềm tốt?
  • Thể hiện kết nối mạnh mẽ giữa các mô-đun của nó.

  • Thực hiện tất cả các yêu cầu trong mô hình phân tích.

  • Bao gồm các trường hợp thử nghiệm cho tất cả các thành phần

  • Cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh của phần mềm.

Tệ quá!
Bạn có kiến thức khá đấy 
Tuyệt vời!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 24/10/2018 12:00
4,52 👨 803
0 Bình luận
Sắp xếp theo