Gen làm bạn thân thiện hơn

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Singapore vừa công bố rằng họ đã phát hiện thấy gen CD38 và CD157 có liên quan đến tính xã hội của những người trẻ tuổi.

Họ nhận thấy rằng những người trưởng thành trẻ tuổi có biểu hiện gen CD38 cao hơn cũng như sự khác biệt trong dãy gen CD157 thường sẽ thân thiện hơn và có tính xã hội hơn so với những người khác. Họ có nhiều bạn thân hơn và thể hiện kỹ năng xã hội tốt hơn.

Theo đó, các gen CD38 và CD157 có khả năng giúp điều chỉnh việc giải phóng oxytocin, hoocmon xã hội quan trọng nhất ở con người liên quan đến các hành vi xã hội ban đầu như kết đôi, giao phối, giao tiếp và nuôi dạy con cái với các hành vi phức tạp hơn như sự đồng cảm, tin tưởng và lòng quảng đại.

Gen làm bạn thân thiện hơn

Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu trên 1.300 thanh thiếu niên lành mạnh Trung Quốc ở Singapore trong một môi trường phi lâm sàng.

Họ đã khảo sát sự tương quan giữa sự biểu hiện gen CD38 và trình tự gen CD157, cả hai đều liên quan đến các khả năng tự kỷ, và các kỹ năng xã hội của một cá nhân như được thu thập bởi ba câu hỏi khác nhau.

Các bảng câu hỏi đánh giá khả năng tham gia vào các mối quan hệ xã hội của người tham gia; giá trị của họ và mức độ quan tâm đến tình bạn cũng như số lượng bạn bè, người thân của họ.

Giáo sư Richard Ebstein của NUS cho biết: "Chúng tôi tin rằng nghiên cứu sự biểu hiện gen sẽ giúp thu thập được nhiều thông tin hơn là các nghiên cứu cấu trúc đơn giản về chuỗi DNA vì nó là biểu hiện của các gen quyết định cuối cùng làm thế nào một gen tác động đến các đặc điểm hành vi của chúng ta".

Ngoài ra, "Oxytocin đóng một vai trò quan trọng trong những hành vi này, do đó chúng tôi cần phải nghiên cứu mạng lưới oxytocin liên quan đến các kỹ năng xã hội quan trọng của cá nhân đó như thế nào", Ebstein nói.

Các kết quả từ nghiên cứu cho thấy những người có biểu hiện CD38 cao hơn có nhiều bạn thân hơn, và mối liên quan này đã được quan sát thấy nhiều hơn trong số những người tham gia chủ yếu là nam giới.

Các phát hiện từ nghiên cứu này giúp làm sâu sắc hơn sự hiểu biết về mối quan hệ giữa sự giao lưu, mối quan hệ giao tiếp xã hội của con người với oxytocin.

Bằng cách giải phóng hoóc môn chi phối đến giao tiếp xã hội, các gen CD38 và CD157 không chỉ điều chỉnh cuộc sống xã hội ở cấp độ tế bào mà còn góp phần phát triển các kỹ năng xã hội của con người quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ xã hội và tình bạn.

Thứ Năm, 14/09/2017 11:14
51 👨 569
0 Bình luận
Sắp xếp theo