Xây dựng hệ thống trung chuyển lưu lượng Internet

Bộ Bưu chính - viễn thông đã chính thức cho phép Trung tâm Thông tin mạng Internet VN (VNNIC) chủ trì xây dựng dự án hệ thống trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia, đồng thời xây dựng các thỏa thuận kết nối và trách nhiệm của các doanh nghiệp khi tham gia hệ thống.

Hệ thống trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia sẽ kết nối các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước lại với nhau, thay vì để các doanh nghiệp phải kết nối vòng qua các trạm trung chuyển Internet quốc tế, vừa tăng cước phí, vừa giảm chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Lê Thúy, giám đốc VNNIC, cho biết VNNIC đã lập dự án trình Bộ Bưu chính - viễn thông, trong đó dự kiến cần khoảng 6,5 tỉ đồng.

Thứ Sáu, 20/08/2004 08:30
31 👨 545
0 Bình luận
Sắp xếp theo