Xây dựng hệ thống trung chuyển lưu lượng Internet

Bộ Bưu chính-Viễn thông (BCVT) đã phê duyệt, đồng ý cho VNNIC chủ trì xây dựng dự án đầu tư hệ thống trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia - VNIX.

Theo đó, Bộ BCVT lưu ý: Trong quá trình chuẩn bị dự án đầu tư, VNNIC cần tiếp tục xây dựng các thỏa thuận kết nối chung đa phương và trách nhiệm của các doanh nghiệp khi tham gia, là cơ sở để xây dựng Quy chế trung chuyển.

Mặc dù số lượng nhà cung cấp dịch vụ Internet tăng nhanh, nhưng năng lực hạ tầng Internet Việt Nam vẫn chưa khai thác hết hiệu quả. Một trong các nguyên nhân là có hiện tượng truy cập vòng qua Internet quốc tế để sử dụng thông tin trong nước giữa các ISP, gây tốn băng thông quốc tế và giảm chất lượng dịch vụ do độ trễ tăng lên.

VNNIC đã xây dựng các điểm trung chuyển dữ liệu Internet quốc gia (VNIX) tại Hà Nội và TP.HCM trên cơ sở năng lực thiết bị sẵn có để các doanh nghiệp kết nối tới các điểm trung chuyển này.

Hiện trung tâm đang thử nghiệm VNIX và đã có bốn nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP) kết nối thử nghiệm. Kết quả: Sau khi các doanh nghiệp kết nối tới trạm trung chuyển, độ trễ trên mạng khi đi qua trạm trung chuyển dữ liệu Internet quốc gia rất nhỏ (chỉ khoảng vài chục ms) so với khi đi vòng qua quốc tế (vài trăm ms).

Việc đưa vào sử dụng hệ thống này đã góp phần giảm cước phí, tiết kiệm băng thông cho các nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, hệ thống còn có tác dụng hỗ trợ dự phòng trong trường hợp sự cố đường truyền của các nhà cung cấp dịch vụ.

Thứ Bảy, 07/08/2004 11:02
31 👨 452
0 Bình luận
Sắp xếp theo