Website của Vietcombank bị hack, hiển thị hai câu thơ chế về đời sinh viên

Khoảng 12h25 trưa nay, ngày 13/4, website của ngân hàng Vietcombank đã bị hack và hiển thị hai câu thơ chế về đời sinh viên "Trăm năm Kiều vẫn là Kiều/ Sinh viên thi lại là điều tất nhiên".

Cụ thể, trang con đăng ký email liên kết với tài khoản ngân hàng của trang web Vietcombank đã bị hack. Trong khi các mục khác vẫn hoạt động bình thường thì tiêu đề của trang con này lại hiển thị "Đại học Quốc gia Hà Nội" khi được chia sẻ qua Facebook.

Ảnh bìa của trang con này lại hiển thị tiêu đề "Đại học Quốc gia Hà Nội" khi được chia sẻ qua Facebook

Khi bấm truy cập vào mục này, người xem chỉ thấy hai câu thơ chế: "Trăm năm Kiều vẫn là Kiều, sinh viên thi lại là điều tất nhiên"  thay cho nội dung thông báo dành cho chủ tài khoản.

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều, sinh viên thi lại là điều tất nhiên

Tình trạng trên diễn ra trong khoảng15 phút và đã được khắc phục. Khách hàng vẫn có thể giao dịch bình thường nhưng khi chia sẻ liên kết trên, kết quả vẫn hiển thị "Đại học Quốc gia Hà Nội". 

  • http://www.vietcombank.com.vn/SMSEmail/View/Email/Register/ClickHere.aspx?e=2

Sự cố đã được khắc phục

Xem thêm: 

Thứ Sáu, 13/04/2018 16:23
31 👨 2.480