• Cách tạo nhanh file text trống mới trên Windows, Mac và Linux Cách tạo nhanh file text trống mới trên Windows, Mac và Linux
    File text hữu ích cho tất cả mọi thứ. Ghi lại một lưu ý, lưu trữ thông tin, và viết nhật ký chỉ là một vài thứ trong số rất nhiều điều bạn có thể làm với các file text. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo file text trống mới trong Windows, Mac và Linux một cách nhanh chóng. Trong Windows, việc tại file text mới thật dễ dàng. Nhưng trên Mac và Linux, công việc này đòi hỏi một số thiết lập ban đầu, sau đó việc tạo một file text mới cũng khá nhanh chóng và dễ dàng.
  • Cách sử dụng tính năng Summarize macOS Cách sử dụng tính năng Summarize macOS
    Summarize trên macOS có tính năng tóm tắt lại nội dung tài liệu, trang web hoặc bất cứ văn bản nào đó để người dùng có thể hiểu khái quát nội dung.