• Cách sử dụng định dạng có điều kiện trong Numbers trên Mac Cách sử dụng định dạng có điều kiện trong Numbers trên Mac
    Định dạng có điều kiện (Conditional formatting) trong bảng tính là một tính năng tuyệt vời. Nếu muốn sử dụng định dạng có điều kiện trong Numbers trên Mac, hãy đọc bài viết sau.
  • Cách tạo nhanh file text trống mới trên Windows, Mac và Linux Cách tạo nhanh file text trống mới trên Windows, Mac và Linux
    File text hữu ích cho tất cả mọi thứ. Ghi lại một lưu ý, lưu trữ thông tin, và viết nhật ký chỉ là một vài thứ trong số rất nhiều điều bạn có thể làm với các file text. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo file text trống mới trong Windows, Mac và Linux một cách nhanh chóng. Trong Windows, việc tại file text mới thật dễ dàng. Nhưng trên Mac và Linux, công việc này đòi hỏi một số thiết lập ban đầu, sau đó việc tạo một file text mới cũng khá nhanh chóng và dễ dàng.