Tùy chỉnh Firefox làm việc nhanh hơn trên netbook

Mozilla Firefox là trình duyệt web nhanh nhất thế giới hiện nay. Các nhà phát triển đã tạo ra một số lượng lớn các plugins và add-ons cho phép ảo hóa bất cứ hoạt động trực tuyến nào đều có thể thực hiện được. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách tùy chỉnh Firefox để nó chạy nhanh hơn trên các netbook

1. Gõ about:config trên thanh address của Mozilla Firefox

2. Tại thanh filter ở phía dưới thanh address, gõ vào dòng lệnh sau để cho phép một kĩ thuật gọi là pipelining. Đây là phương pháp được dùng bởi Firefox, thay vì tạo ra một yêu cầu tại một thời điểm đến một trang web, nó sẽ tạo ra nhiều yêu cầu cùng một lúc, để tăng tốc độ duyệt web.

3. Tìm dòng có tên là network.http.pipelining và thay đổi giá trị của nó thành true, sau đó tìm dòng network.http.proxy.pipelining và đổi giá trị của nó thành true. Cuối cùng, tìm dòng network.http.pipelining.maxrequests và đổi giá trị của nó thành 15.

4. Bây giờ nhất chuột phải ở bên trong cửa sổ trình duyệt và chọn New -> Integer

5. Tên file mới này là nglayout.initialpaint.delay và đặt giá trị của nó là 0.

Thứ Bảy, 21/03/2009 07:49
31 👨 2.378
0 Bình luận
Sắp xếp theo