Trắc nghiệm tin học PowerPoint - Phần 2

Tiếp theo seri bài viết về PowerPoint, trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh chủ đề này, hy vọng với những câu hỏi này sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức mới.

Câu 1. Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím 10
B. Phím ESC
C. Phím Delete
D. Phím Enter

Câu 2. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:

A. File - View Show
B. Window - View Show
C. Slide Show - View Show
D. Tools - View Show

Câu 3. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide, ta thực hiện:

A. Format - Slide Layout...
B. View - Slide Layout...
C. Insert - Slide Layout...
D. File - Slide Layout…

Câu 4. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện:

A. Format - Slide Design...
B. Tools - Slide Design...
C. Insert - Slide Design...
D. Slide Show – Slide Design…

Câu 5. Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

A. Edit - New Slide
B. File - New Slide
C. Slide Show - New Slide
D. Insert - New Slide

Câu 6. Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím F5
B. Phím F3
C. Phím F1
D. Phím F10

Câu 7. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:

A. File - Delete Slide
B. Edit - Delete Slide
C. Tools - Delete Slide
D. Slide Show – Delete Slide

Câu 8. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện:

A. Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Remove
B. Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Delete
C. Cả 2 câu đều đúng.
D. Cả 2 câu đều sai.

Câu 9. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,... ta thực hiện:

A. Insert - Custom Animation, rồi chọn Add Effect
B. Format - Custom Animation, rồi chọn Add Effect
C. View - Custom Animation, rồi chọn Add Effect
D. Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Add Effect

Câu 10. Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện:

A. Nháy chuột phải, rồi chọn Exit
B. Nháy chuột phải, rồi chọn Return
C. Nháy chuột phải, rồi chọn End Show
D. Nháy chuột phải, rồi chọn Screen

Đáp án:

1. B
2. C
3. A
4. A
5. D

6. A
7. B
8. A
9. D
10. C


Xem thêm:

Thứ Sáu, 28/09/2018 15:05
3,73 👨 10.171
0 Bình luận
Sắp xếp theo