Trắc nghiệm tin học PowerPoint P8

Mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình với những câu hỏi xoay quanh chủ đề PowerPoint. Những câu hỏi mà Quản trị mạng biên tập dưới đây sẽ phần nào đem đến cho bạn những kiến thức hữu ích. Hãy cùng bắt đầu nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line
 • Câu 2. Để tất cả các chữ trong một textbox đều là chữ hoa hay kí tự đầu tiên chữ hoa ... ta chọn:
  • Format -> Chọn Case -> Chọn kiểu theo yêu cầu
  • Format -> Chọn Change Case-> Chọn kiểu theo yêu cầu
  • Insert -> Chọn Change Case -> Chọn kiểu theo yêu cầu
  • Tools-> Chọn Change Case -> Chọn kiểu theo yêu cầu
 • Câu 3. Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta:
  • Các cách nêu trong câu này đều đúng
  • Chọn ô đó và nhắp chuột trái vào nút lệnh Split Cells trên thanh công cụ Tables and Borders
  • Kích chuột phải vào ô đó và chọn Split Cells
  • Chọn ô đó rồi chọn Table -> Split Cells
 • Câu 4. Máy tính đang kết nối Internet, sử dụng siêu liên kết (Hyperlink) sẽ cho phép người dùng liên kết đến
  • Tất cả các tập tin, các slide đã có trong máy và các trang Web
  • Chỉ các trang Web có trên mạng
  • Chỉ các slide đã có trong giáo án đang soạn thảo
  • Chỉ các tập tin có sẵn trong các ổ đĩa của máy tính đang soạn thảo
 • Câu 5. Để các slide đều có tên của mình khi trình chiếu ta vào chọn? (sau đó gõ vào Footer)
  • Chọn View -> Chọn Footer and Heade
  • Chọn View -> Chọn Header
  • Chọn Insert -> Chọn Header and Footer
  • Chọn Insert -> Footer
 • Câu 6. Để chọn một đối tượng trên 1 Slide ta sử dụng thao tác nào sau đây?
  •  Đè Shift+kích nút trái chuột vào đối tượng cần chọn
  •  Đè Shift+kích nút phải chuột vào đối tượng cần chọn
  • Đè CTRL+ kích nút phải chuột vào đối tượng cần chọn
  •  Đè CTRL+A vào đối tượng cần chọn
 • Câu 7. Âm thanh đưa vào bài trình diễn
  • Thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng động cho đối tượng trong slide
  • Thực hiện được chỉ khi tạo hiệu ứng chuyển trang giữa các slide
  • Thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang
  • Không thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và hiệu ứng chuyển trang
 • Câu 8. Chọn phát biểu sai:
  • Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó
  • Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu
  • Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn
  • Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình diễn
 • Câu 9. Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab
  • Nhấn tổ hợp phím Shift + Tab
  • Nhấn tổ hợp phím Esc + Tab
  • Nhấn tổ hợp phím Alt + Tab
 • Câu 10. Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint
  • Không thể tạo chỉ số trên (ví dụ số 2 trong X2) như trong MS-Word
  • Có thể sao chép (copy/paste) một đoạn văn bản từ tập tin Word sang
  • Có thể dùng WordArt để tạo chữ nghệ thuật trang trí cho giáo án
  • Có thể chèn các biểu đồ vào giáo án điện tử
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 17:35
52 👨 3.252
0 Bình luận
Sắp xếp theo