Trắc nghiệm tin học PowerPoint P7

PowerPoint là một ứng dụng quan trọng nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office do ông lớn Microsoft sản xuất có chức năng tạo ra các tệp tin trình chiếu. Trong bài trắc nghiệm dưới đây, Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn những câu hỏi vô cùng thú vị xoay quanh về chủ đề này để bạn tìm hiểu.

Xem thêm:

 • Câu 1. Nếu đang soạn thảo trên Powerpoint, tự thấy qua một số các thao tác đều không đạt yêu cầu (sai nhiều) cần phải trở lại trước đó (phục hồi: undo) ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây là tốt nhất ?
  • CTRL+ Z
  • CTRL+ B
  • CTRL+ A
  • CTRL+ R
 • Câu 2. Chèn 1 đoạn nhạc vào Slide và chọn kiểu chạy cho đoạn nhạc “ Play across slides” nghĩa là:
  • chạy hết đoạn nhạc mới chuyển slide
  • Tự động khi trình chiếu, đoạn nhạc sẽ thực hiện
  • Đoạn nhạc sẽ chạy xuyên suốt các slide
  • Không có biểu hiện gì 
 • Câu 3. Để lưu tập tin với một tên khác ta chọn lệnh nào sau đây
  • File -> Chọn Open -> Gõ tên tập tin vào phần File Name
  • File -> Chọn Save as -> Gõ tên tập tin vào phần File Name
  • File -> Chọn New as-> Gõ tên tập tin vào phần File Name
  • File -> Chọn Save -> Gõ tên tập tin vào phần File Name
 • Câu 4. Mở chương trình Microsoft PowerPoint, làm xong giáo án, lưu trữ vào My Doccuments của máy ta chọn lệnh nào sau đây:
  • Chọn File -> Chọn Save -> Chọn Up one level -> My Documents -> Tại File name: Gõ báo danh -> Chọn Save
  • Chọn File -> Chọn new -> Chọn Up one level -> My Documents -> Tại File name: Gõ số bá danh -> Chọn Save
  • Chọn File -> Chọn Save as -> Chọn Up one level -> My Documents -> Tại File name: Gõ số báo danh -> Chọn Save
  • Chọn File -> Chọn Open -> Chọn Up one level -> My Documents -> Tại File name: Gõ số b danh -> Chọn Save
 • Câu 5. Để mở một bài trình chiếu Powerpoint đã soạn trước đó ta thực hiện:
  • Chọn File -> Chọn Save -> Chọn tên tập tin cần tìm

   1. Chọn File -> Chọn Save as -> Chọn tên tập tin cần tìm
  • Chọn File -> Chọn Open -> Chọn tên tập tin cần tìm

  • Chọn File -> Chọn New -> Chọn tập tin cần tìm

 • Câu 6. Để in Slide 1, 3, 6, 9 ta chọn File -> Chọn print:
  • Chọn Current Range -> Gõ vào 1, 3 , 6, 9
  • Chọn Slide-> Gõ vào 1, 3, 6, 9

  • Chọn All -> Gõ vào 1, 3, 6, 9

  • Chọn Seletion -> Gõ vào 1, 3, 6, 9

 • Câu 7. Vào Transition -> tích vào after -> gõ vào 00:05 giây, bấm Apply to all slide sẽ thực hiện được lệnh trình chiếu:
  • Chỉ cần kích chuột một lần Slide được trình chiếu 00:05 giây bắt đầu từ Slide hiện hành được trình chiếu
  • Mỗi Slide được trình chiếu 00:05 giây bắt đầu từ Slide hiện hành được trình chiếu
  • Các Slide không tự động trình chiếu
  • Các Slide phải tuân thủ sự theo trình tự là trình chiếu lâu hơn 00:05 giây
 • Câu 8. Lệnh từ tổ hợp phím CTRL+N trong chương trình Microsoft Powerpoint nhằm để
  • Tạo Presentation mới
  • Không thực hiện được
  • Mở Presentation đã có

  • Đóng 1 Presentation

 • Câu 9. Sử dụng thao tác nào trong trường hợp này?
  Muốn chữ “Powerpoint” trong một văn bản định dạng thành “Powerpoint” ta:
  • Nhấn tổ hợp phím CTRL+B
  • Đưa con trỏ văn bản đến giữa chữ “Powerpoint” và nhấn tổ hợp phím CTRL+I+U
  • Chỉ bôi đen chữ Power nhấn tổ hợp phím CTRL+U
  • Nhấn tổ hợp phím CTRL+U+B
 • Câu 10. Tại một slide ta dùng tổ hợp phím nào sau đây sẽ xoá slide đó?
  • ALT+Delete
  • Ctrl+ Delete
  • Shift + Delete
  • ALT+shift + Delete
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá lắm 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 17:37
3,36 👨 4.761
0 Bình luận
Sắp xếp theo