Trắc nghiệm tin học PowerPoint P6

Để tạo ấn tượng cho bài thuyết trình với người nghe, ngoài nội dung hay thì những mẫu slide PowerPoint đẹp cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Trong bài viết này, Quản trị mạng sẽ gửi đến bộ câu hỏi trắc nghiệm về PowerPoint. Còn nếu bạn muốn tìm kiếm những mẫu slide PowerPoint đẹp thì có thể tham khảo tại đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai
 • Câu 2. Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải:
  • Chọn Table -> Insert Table
  • Chọn Insert -> Table
  • Chọn Table -> Insert
  • Chọn Format -> Table
 • Câu 3. Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó?
  • Alt + X
  • Shift + X
  • Ctrl + X
  • Ctrl + Shift + X
 • Câu 4. Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để
  • Tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide
  • Tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn
  • Đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn
  • Định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị ... cho một slide
 • Câu 5. PowerPoint cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người dùng phải
  • Chọn Insert -> Slide Master
  • Chọn Insert -> Master Slide
  • Chọn View -> Master -> Slide Master
  • Chọn View -> Slide Master -> Master
 • Câu 6. Để đưa thêm nút tác động (Action Buttons) vào slide hiện hành, người thiết kế có thể
  • Chọn Slide Show -> Action Buttons
  • Chọn AutoShapes -> Action Buttons
  • Cả 2 đáp án trên 
 • Câu 7. Sau khi đã chèn một bảng biểu vào slide, muốn chia một ô nào đó thành 2 ô ta
  • Kích chuột phải vào ô đó và chọn Split Cells
  • Chọn ô đó rồi chọn Table -> Split Cells
  • Chọn ô đó và nhắp chuột trái vào nút lệnh Split Cells trên thanh công cụ Tables and Borders
  • Các cách nêu trong câu này đều đúng
 • Câu 8. Chọn câu sai trong các câu sau: Trong khi thiết kế giáo án điện tử bằng PowerPoint
  • Không thể tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong slide chủ (slide master)
  • Khi chọn Format -> Replace Fonts sẽ thực hiện đổi font chữ cho tất cả các slide
  • Khi chọn Format -> Background, ta có thể định dạng màu nền cho các slide
  • Ta có thể căn chỉnh đều hai bên cho một khối văn bản
 • Câu 9. Muốn tạo đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng
  • Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai
 • Câu 10. Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để
  • Tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide
  • Tạo hiệu ứng chuyển trang cho các slide trong bài trình diễn
  • Đưa hình ảnh hoặc âm thanh vào bài trình diễn
  • Định dạng cách bố trí các khối văn bản, hình ảnh, đồ thị ... cho một slide
Cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 02/11/2018 15:49
53 👨 2.948
0 Bình luận
Sắp xếp theo