Trắc nghiệm Microsoft Excel P16

Khi sử dụng thường xuyên một ứng dụng, bạn thường sẽ quen dần và xử lý thao tác nhanh hơn. Bạn đã đủ tự tin vào khả năng sử dụng Excel của mình? Hãy thử làm một bài trắc nghiệm nho nhỏ để đo lường mức độ thành thạo Excel của bạn nhé!

Xem thêm:

 • Câu 1. Để đếm số ký tự trong ô A7, ta nhập câu lệnh:
  • =LENGTH(A7)
  • =COUNTA(A7)
  • =LEN(A7)
  • =COUNT(A7)
 • Câu 2. Để lựa chọn các ô không liên tục trong bảng tính, bạn cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào?
  • Ctrl và Shift
  • Ctrl
  • Shift
  • Alt
 • Câu 3. Trong bảng tính Microsoft Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự alphabet, ta thao tác các bước:
  • Data -> Sort
  • Data -> Filter
  • Insert -> Sort
  • Insert -> Filter
 • Câu 4. Trong MS Excel, hàm nào dùng để đếm các ô có dữ liệu trong một danh sách:
  • COUNT
  • COUNTBLANK
  • COUNTIF
  • COUNTA
 • Câu 5. Trong Excel, AND, OR, NOT là:
  • Hàm của kiểu dữ liệu kiểu số
  • Hàm của kiểu dữ liệu kiểu Logic
  • Hàm của kiểu dữ liệu ngày
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 6. Công thức =MAX(6;-2;2;SUM(4;7;-2);4;0;-3) có kết quả là:
  • 0
  • 9
  • 5
  • 7
 • Câu 7. Tại ô A3 có giá trị chuỗi 3HOC. Ô B4 có công thức =LEFT(A3;3) sẽ hiển thị kết quả là:
  • 3
  • HOC
  • 3HO
  • 3HC
 • Câu 8. Khi nhập công thức: ="32"-"2" vào một ô tính, ta có kết quả:
  • 3
  • 30
  • 32
  • ERROR
 • Câu 9. Ô A1 của bảng tính có định dạng ngày và giá trị là 11/12/2013. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?
  • 11
  • 12
  • 13
  • Tùy vào loại định dạng ngày tại ô A1
 • Câu 10. Để hiển thị ngày tháng hiện tại của hệ thống tại ô A7, ta chọn ô A7 và nhập vào công thức:
  • =TODAY
  • =TODAY(A7)
  • =TODAY()
  • Cả ba đều sai
Chắc hẳn bạn ít khi mở Excel hoặc mới làm quen với phần mềm này
Bạn sử dụng Excel khá và thường không nhớ rõ hàm, công thức
Bạn rất thường xuyên sử dụng Excel và thao tác tốt với các công thức và hàm
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 05/11/2018 16:42
51 👨 283
0 Bình luận
Sắp xếp theo