Trắc nghiệm Microsoft Excel P13

Trong bài viết này, Quản trị mạng sẽ cùng các bạn tiếp tục tìm hiểu về phần mềm Excel thông qua những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng thú vị dưới đây. Hãy thử xem bạn sẽ làm đúng được bao nhiêu câu hỏi nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Cho bảng số liệu như sau trong MS Excel 2010:
  Trắc nghiệm excel
  Yêu cầu: Tính trị giá = Số lượng * Đơn giá *(1 - Mức giảm) . Trong đó, mức giảm được tính như sau: Nếu số lượng bán ra dưới 50 thì mức giảm là 0; ngược lại thì mức giảm sẽ là 10 %. Công thức tại ô F2 như thế nào?
  • D2*E2 *(1-If (D2 <50; 10%;0%))
  • D$2*E$2 *(1-If (D2 <50;0%; 10%))
  • D2*E2 *(1-If (D2 <50; 0%;10%))
  • D2*E2 *1-If (D2 <50; 0%;10%)
 • Câu 2. Khi nhập giá trị 3+4 vào trong ô A3 của Sheet 1 trong MS Excel 2010 và Enter thì nội dung hiển thị trên ô A3 là gì?
  • 3+4
  • #NAME?
  • Không hiển thị gì cả
  • 7
 • Câu 3. Trong MS Excel 2010, ô F8 có chứa nội dung "06KT5A002". Công thức =RIGHT (F8;4) sẽ cho kết quả là:
  • "06KT"
  • "0012"
  • "12"
  • 12
 • Câu 4. Để có thể kết hợp chọn nhiều vùng cùng lúc trên MSExcel ta nhấn tổ hợp phím gì trong khi chọn?
  • Alt
  • Shift
  • Ctrl
  • Esc
 • Câu 5. Với công thức = MAX(20,MIN(5,100)) cho kết quả là
  • 5
  • 100
  • 20
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 6. Giả sử công thức tại ô F3 là A5 + Sheet3!G$4. Sau khi sao chép công thức này từ ô F3 sang ô F4 thì công thức tại ô F4 sẽ là gì?
  • A5 + Sheet 3!G$5
  • A5 + Sheet 3!G$4
  • B5 + Sheet 3!H$4
  • A6+ Sheet 3!G$4
 • Câu 7. Trong MS Exel 2010, cho bảng số liệu tiền lương nhân viên như sau:
  Bảng số liệu này sẽ áp dụng từ câu 7 đến câu 10

  Trắc nghiệm excel 2

  Dùng hai ký tự cuối cùng của mã nhân viên tra vào bảng mã để điền thông tin PHÒNG BAN. Công thức nào dưới đây được lập tại ô F6?

  • =HLOOKUP(LEFT(D6;2);$H$15:$K$16;2;0)
  • =VLOOKUP(LEFT(D6);$H$15:$K$16;2;0)
  • =HLOOKUP(LEFT(D6);$H$15:$K$16;2;0)
  • Tất cả đáp án trên đều sai 
 • Câu 8. Tại cột Mã Loại lập công thức để trích ký hiệu đầu tiên của mã Nhân viên. Công thức nào sau đây tại ô H6 là đúng?
  • = LEFT(D6)
  • =LEFT(D6;1)
  • =MID(D6;1;1)
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 9. Số năm công tác được lấy từ ký tự thứ 2 và 3. Vậy công thức nào dưới đây tại ô I6 là đúng nhất?
  • =RIGHT(D6;2)
  • =MID(D6;2;2)
  • =VALUE(MID(D6;2;2))
  • Tất cả đều sai
 • Câu 10. Để tính số lượng nhân viên tại ô K12 ta lập công thức như thế nào?
  • =COUNTA(E6:E10)
  • =COUNT(E6:E11)
  • =COUNTIF(E6:E10 ; "X")
  • =SUM(E6:E10)
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 13/11/2018 08:26
2,65 👨 3.397
0 Bình luận
Sắp xếp theo