Trắc nghiệm bạn biết gì về hệ điều hành P2

Trong những bài trước Quản trị mạng đã gửi đến bạn đọc những câu hỏi xoay quanh về hệ điều hành, tiếp nối chủ đề này, trong bài viết dưới đây sẽ là phần 2 của bài trắc nghiệm, mời bạn đọc thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Hệ điều hành là chương trình hoạt động giữa người sử dụng với:
   1. Phần mềm của máy tính
   1. Phần cứng của máy tính
   1. Các chương trình ứng dụng
   1. CPU và bộ nhớ
 • Câu 2. Việc truyền thông số từ chương trình ứng dụng đến hệ điều hành có thể thực hiện bằng cách lưu thông số trong?
   1. Các thanh ghi và stack
   1. Vùng nhớ trong bộ nhớ chính
  • Tất cả ý trên đều đúng 
 • Câu 3. Hệ điều hành là một thành phần quan trọng của mọi hệ thống máy tính. Một hệ thống máy tính có thể được chia thành những thành phần:
   1. Phần cứng, hệ điều hành
   1. Các chương trình ứng dụng người dùng
  • Tất cả các phương án trên đúng
 • Câu 4. Hệ thống đa xử lý có những ưu điểm chính nào:
   1. Thông lượng được gia tăng và tiết kiệm được chi phí
   1. Khả năng tin cậy được gia tăng
  • Cả 2 đáp án trên đều đúng
 • Câu 5. Các hệ thống đa xử lý thông dụng nhất hiện nay sử dụng đa xử lý đối xứng. Vậy Đa xử lý đối xứng có nghĩa là:
  • Tất cả bộ xử lý là ngang hàng, không có mối quan hệ chủ - tớ tồn tại giữa các bộ xử lý
  • Có sự phân biệt rõ rệt giữa chủ và tớ giữa các bộ xử lý
   1. Cả 2 đáp án trên đều sai
 • Câu 6. Để cải tiến việc sử dụng CPU và tốc độ đáp ứng của máy vi tính cho người dùng, chúng ta phải:
   1. Thay đổi chế độ làm việc của thời gian thực
  • Giữ nhiều chương trình vào bộ nhớ
  • Tăng diện tích cho bộ nhớ chính
 • Câu 7. Trong việc phân loại mô hình hệ điều hành, loại có nhiều bộ xử lí cùng chia sẻ hệ thống đường truyền, dữ liệu, đồng hồ, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi thuộc dạng:
   1. Hệ thống xử lí đa chương
   1. Hệ thống xử lí đa nhiệm
  • Hệ thống xử lí song song
   1. Hệ thống xử lí thời gian thực
 • Câu 8. Máy tính có thể lưu trữ thông tin trong nhiều dạng thiết bị vật lí khác nhau như băng từ, đĩa từ,.. Để thống nhất cách truy xuất hệ thống lưu trữ trong máy tính, hệ điều hành định nghĩa một đơn vị lưu trữ là:
   1. Thư mục
   1. FAT
  • Tập tin
   1. Partition
 • Câu 9. Ở hệ điều hành có cấu trúc phân lớp, tập hợp các lời gọi hệ thống được tạo ra bởi:
   1. Lớp phần cứng
  • Lớp kế lớp phần cứng - hạt nhân
   1. Lớp ứng dụng
   1. Lớp giao tiếp với người sử dụng
 • Câu 10. Lời gọi hệ thống là lệnh do hệ điều hành cung cấp dùng để giao tiếp giữa hệ điều hành và:
   1. Tiến trình
   1. Chương trình ứng dụng
   1. Phần cứng máy tính
   1. Người sử dụng
Cần cố gắng hơn 
Khá lắm!
Tuyệt vời!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 19/10/2018 15:37
4,36 👨 13.099
0 Bình luận
Sắp xếp theo