Trắc nghiệm bạn biết gì về hệ điều hành?

Hệ điều hành là tập hợp các chương trình phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và tài nguyên phần mềm trên máy tính. Trong bài viết dưới đây hãy cùng Quản trị mạng tìm hiểu về hệ điều hành qua những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng lý thú. Hãy cùng bắt đầu nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Hệ điều hành là phần mềm
   1. Luôn luôn phải có để máy tính hoạt động
  • Điều khiển thiết bị phần cứng

  • Quản lý và phân phối tài nguyên máy tính phục vụ cho các ứng dụng
   1. Tất cả các câu trên đều đúng
 • Câu 2. Hệ điều hành thiết kế theo kiểu microkernel có tất cả các đặc trưng sau ngoại trừ
  • Việc mở rộng chức năng sẽ dễ dàng

   1. Chỉ những chức năng cơ bản mới được hiện thực trong kernel
   1. Phần lớn các dịch vụ được hiện thực trong user space
  • Giao tiếp giữa client và service provider được thực hiện thông qua cơ chế shared memory
 • Câu 3. Việc truyền thông số từ chương trình ứng dụng đến hệ điều hành có thể thực hiện bằng cách lưu thông số trong
   1. Các thanh ghi
  • Stack

   1. Vùng nhớ trong bộ nhớ chính
  • Tất cả các câu trên đều đúng
 • Câu 4. Ưu điểm chính của time-sharing system so với multiprogrammed system.
  • Chi phí quản lý các process nhỏ hơn

   1. Tăng hiệu suất của CPU
  • Thời gian đáp ứng (response time) nhỏ hơn
   1. Giảm burst time của process
 • Câu 5. Trong ngôn ngữ C: &a sẽ cho biết
  • Địa chỉ biến a trong không gian nhớ của process
  • Địa chỉ hiện tại của biến a trong RAM
  • Địa chỉ thực của biến a
  • Không biết 
 • Câu 6. Kỹ thuật Overlay được áp dụng khi
  • Không còn vùng nhớ để chạy chương trình

  • Chương trình có kích thước lớn hơn vùng nhớ

  • Chương trình có kích thước nhở hơn vùng nhớ

 • Câu 7. Khi bộ nhớ có hiện tượng phân mảnh (fragmentation) quá nhiều thì HĐH sẽ:
  • Tiến hành thu gom những Hole nhỏ thành Hole lớn hơn
  • Loại bỏ bớt một số process
  • Treo máy
 • Câu 8. Với một hệ thống đa chương trình thì bộ nhớ sẽ:
  • Hệ điều hành được nạp

  • Hệ điều hành và một process

  • Hệ điều hành và nhiều process

 • Câu 9. Một trang bộ nhớ được quản lý bởi:
  • Một phần tử trong bản trang

  • PR (present bit)

  • PF(page frame number)
 • Câu 10. Trong kỹ thuật phân trang (Paging) khi bộ nhớ thực đầy thì HĐH sẽ:
  • Tiến hành nạp lại các trang

  • Thực hiện chiến lược thay thế trang

  • Loại bỏ các trang bị lỗi

Cần cố gắng hơn 
Kiến thức của bạn cũng tạm đấy 
Bạn đã đạt điểm tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 08/10/2018 09:15
51 👨 2.556
0 Bình luận
Sắp xếp theo