Tiết kiệm thời gian với các biểu tượng ủy nhiệm

Quản trị mạngCác biểu tượng nhỏ này có nhiều shortcut giúp người dùng dễ dàng làm việc với các file, thư mục và tài liệu.

Bạn đã bao giờ thấy biểu tượng tiểu họa đặt bên cạnh tên cửa sổ trên thanh tiêu đề của nó chưa? Ngoài vấn đề trang trí ra, biểu tượng này còn có nhiều tác dụng khác mà có lẽ bạn chưa biết. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể làm việc với biểu tượng này – được biết đến là biểu tượng ủy nhiệm (proxy) – như thể làm việc với biểu tượng file với kích thước đầy đủ trong Finder, cách thức này cho phép bạn có thể tiết kiệm được thời gian trong quá trình thực hiện điều hướng trở lại mục ban đầu để copy hoặc di chuyển nó.

1. Di chuyển một thư mục mở

Giả sử rằng bạn đang mở một thư mục để kiểm tra nội dung bên trong của nó, sau đó nhận ra rằng mình không cần các nội dung đó nữa và quyết định xóa toàn bộ thư mục này. Không cần phải truy cập vào thư mục gốc, thao tác đòi hỏi bạn phải mở một cửa sổ khác hoặc chuyển trở lại trong cửa sổ hiện hành (phụ thuộc vào cài đặt cửa sổ của bạn). Thay vào đó, kéo biểu tượng ủy nhiệm của nó từ thanh tiêu đề của cửa sổ vào biểu tượng Trash trong Dock, biến những gì mà lẽ ra cần phải có một thủ tục nhiều bước trở thành đơn giản.

Bạn có thể kéo biểu tượng ủy nhiệm của thư mục vào một thư mục khác (kể cả các thư mục trong các cửa sổ đang mở khác, trên Desktop, trong sidebar hoặc toolbar của cửa sổ Finder). Ngoài ra bạn cũng có thể đặt một thư mục trong sidebar bằng cách kéo biểu tượng ủy nhiệm của nó vào Places.

2. Tạo một copy hoặc một bí danh cho thư mục

Với tinh thần “những gì có thể thực hiện với một thư mục đều có thể thực hiện với proxy của nó”, bạn có thể tạo một copy hoặc một bí danh (alias) cho thư mục của biểu tượng proxy bằng cách sử dụng các phím thích hợp. Để tạo một copy cho một thư mục đang mở, hãy kéo proxy của nó ra khỏi thanh tiêu đề và cho vào một vị trí mới trong khi vẫn giữ phím Option. Để tạo một alias, kéo biểu tượng proxy trong khi nhấn Command và Option.

3. Lợi dụng các biểu tượng proxy

Bạn sẽ có bốn phiên bản cho một tài liệu, mỗi một phiên bản nằm trong một thư mục khác. Bạn có thể mở các cửa sổ Info (sử dụng File -> Get Info) cho mỗi một tài liệu để so sánh các thuộc tính khác nhau của chúng và chắc chắn sẽ nhận ra có hai phiên bản trong số chúng hoàn toàn vô dụng. Lúc này, bạn có thể xóa chúng mà không cần quay trở lại các vị trí ban đầu của chúng để thực hiện nhiệm vụ như vậy. Chỉ cần kéo biểu tượng proxy của tài liệu không cần thiết ra khỏi thanh tiêu đề của cửa sổ Info của nó vào Trash.

Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng proxy (cho thư mục hoặc tài liệu) trong cửa sổ Info để di chuyển mục ban đầu tới vị trí mới bằng cách kéo nó. Command-kéo nó để thực hiện hành động copy, hoặc Command-Option-kéo nó để tạo một alias cho tài liệu gốc.

4. Đặt một thư mục mở trong toolbar

Nếu sử dụng tốt các toolbar của cửa sổ Finder, chắc chắn bạn sẽ có lúc gặp trường hợp này sẽ nhận ra rằng thư mục mở hiện hành là một thư mục có ích trong toolbar. Chúng ta có thể thực hiện điều này một cách hiệu quả bằng cách kéo biểu tượng proxy của thư mục vào toolbar của cửa sổ riêng của nó, sau đó thả nó vào nơi bạn muốn.

5. Kích hoạt một biểu tượng proxy tài liệu

Cửa sổ Finder không phải là nơi duy nhất bạn sẽ thấy các biểu tượng proxy mà hầu hết tất cả các tài liệu cũng có chúng. Một thứ quan trọng cần biết ở đây là bạn không thể thay đổi các biểu tượng proxy này nếu phiên bản hiện hành của tài liệu chưa được lưu.

Proxy icon document problems

Bạn sẽ không có khả năng thực hiện bất cứ thứ gì với biểu tượng proxy của tài liệu nếu chưa lưu những thay đổi của mình. Một tài liệu đã lưu sẽ có biểu tượng proxy rõ nét và một nút Close đỏ (hình trên); một tài liệu với những thay đổi chưa được lưu sẽ có một biểu tượng proxy mờ và và dấu chấm màu xám trong nút Close (hình dưới).

Cách nhanh nhất để xác nhận vấn đề này là kiểm tra thanh tiêu đề của cửa sổ tài liệu. Một biểu tượng proxy mờ (có dấu chấm trong nút Close màu đỏ) sẽ chỉ thị rằng tài liệu đó chưa được lưu các thay đổi.

6. Kết hợp các nội dung tài liệu trong Microsoft Word

Bạn có cần copy các nội dung của một tài liệu Microsoft Word nào đó vào một tài liệu khác không? Không cần chọn mọi thứ và sau đó thực hiện hành động Copy và Paste. Với hai tài liệu đang mở trong Word, kéo proxy từ thanh tiêu đề của một cửa sổ này vào chỗ bạn cần dán bên trong cửa sổ mới.

7. Preview một trang web

Nếu đang làm việc trên một tài liệu thiết kế web trong bất kỳ ứng dụng nào, bạn đều có thể kéo biểu tượng proxy của nó vào cửa sổ Apple Safari hoặc Mozilla Firefox để xem kết quả thiết kế hiện hành của mình.

8. Di chuyển hoặc copy một tài liệu

Do không thể sử dụng biểu tượng proxy của tài liệu trừ khi tài liệu đã được lưu, nên bạn không thể kéo một proxy vào Finder để lưu tài liệu. Mặc dù vậy, bạn hoàn toàn có thể kéo một biểu tượng proxy của tài liệu đã lưu vào Finder, thao tác chuyển tài liệu sang một vị trí mới (không giống như lệnh Save As, nó vẫn để lại phiên bản trước ở vị trí cũ và tạo một phiên bản mới ở vị trí mới). Ngoài ra bạn cũng có thể Option-kéo một biểu tượng proxy của tài liệu vào Finder để copy tài liệu vào điểm cần copy đến, hoặc Command-kéo để tạo một alias.

Thứ Hai, 24/05/2010 09:41
31 👨 451
0 Bình luận
Sắp xếp theo