Bảng tuần hoàn hóa học online

Nhìn vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trêm, hầu hết chúng ta đều không gặp khó khăn gì để xác định các trường hợp sử dụng một nguyên tố nào đó, các-bon, ô-xi, ni-tơ và nhiều nguyên tốt khác… nhưng còn những nguyên tố ít được nhắc tới hơn thì sao?

Bảng tuần hoàn hóa học dễ hiểu nhất hệ Mặt Trời

Bạn có biết va-na-đi dùng để làm gì không? Hay polonium? Tất nhiên bạn không thể biết được. Có rất nhiều nguyên tố trên bảng mà chỉ một số ít người biết được chúng dùng để làm gì. May mắn thay, Keith Enevoldsen đã tạo ra một tấm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tương tác giúp chúng ta biết chính xác các nguyên tố đó được dùng vào mục đích gì.

Mỗi nguyên tố sẽ hiển thị bằng một hình ảnh minh họa cách sử dụng đi kèm với mô tả ngắn và những thông tin hữu ích khác như khối lượng nguyên tử, thuộc tính, biểu tượng.

Bảng tuần hoàn tương tác bằng hình ảnh của Keith Enevoldsen
Bảng tuần hoàn tương tác bằng hình ảnh của Keith Enevoldsen

Dù chưa hẳn đã trở thành một bữa tiệc vừa học vừa chơi nhưng nếu yêu thích khoa học hay những hình ảnh minh họa độc đáo thì bảng của Enevoldsen rất đáng để bạn xem qua. Hãy xem chi tiết bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học này tại đây, click vào từng nguyên tố để xem thông tin chi tiết.