Thủ thuật buộc hệ thống sinh ra màn hình xanh

Những điều sắp nêu đây có thể coi là không bình thường bởi bạn vẫn luôn cố gắng đế tránh những màn hình xanh hay ít nhất cũng làm giảm thiểu tác hại của chúng?? Nhưng trong trường hợp nào đó bạn muốn buộc hệ thống của mình sinh ra màn hình xanh thì sao nhỉ?

Có thể bạn muốn thử xem rằng Windows XP có khởi động 1 cách thật tốt hoặc các dịch vụ sau khi bạn thực hiện tinh chỉnh có khởi động lại được hay không?

Một thủ thuật nhỏ chỉnh sửa trong Registry sẽ giúp bạn buộc hệ thống sinh ra màn hình xanh chỉ với tổ hợp phím đặc biệt, nó có ích cho cả mục đích thử nghiệm lẫn đùa vui.

Hãy chắc rằng bạn đã có 1 bản sao lưu dự phòng Registry trước khi thực hiện việc này nhé!

Thực hiện:

Nhấn Start -> Run, bạn gõ Regedit -> Enter

Trong Registry Editor bạn tìm đến khóa

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters

Bạn tạo một giá trị DWORD(nếu chưa có) mang tên CrashOnCtrlScroll

Hãy nhập giá trị 1 cho khóa này nếu muốn hệ thống sinh ra màn hình xanh,

Giá trị 0 nếu muốn xóa bỏ chức năng đó

Thực hiện xong, hãy khởi động lại máy

Bạn tự hỏi, công việc này có tác dụng gì? Vâng, ở đây dịch vụ i8042prt sẽ xử lý dữ liệu đựơc nhập từ bàn phím, vì thế nó cho phép hệ thống của bạn phải sinh ra màn hình xanh thông qua tổ hợp phím Ctrl + Scroll + Scroll (hãy sử dụng Ctrl bên phải nhé). Từ đây, khi bạn nhấn tổ hợp này, hệ thống của bạn sẽ hiển thị màn hình xanh ngay lập tức.


Email:
HoangcamapAS@yahoo.com -Tel: 0912282383

Thứ Ba, 22/02/2005 09:55
31 👨 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo