Thêm ứng dụng bất kì lên menu ngữ cảnh trong Vista

Nếu bạn vẫn chưa biết về công việc chúng ta sẽ thảo luận, bạn hãy thử nhìn vào hình bên dưới và sẽ hình dung ra điều chúng ta sẽ làm với bài viết này đó là thêm một ứng dụng nào đó vào menu ngữ cảnh trong Windows Vista.

Cụ thể với bài viết này chúng ta sẽ xem xét xem làm cách nào để thêm Notepad vào menu ngữ cảnh, nhưng bạn cũng có thẻ thêm bất kì ứng dụng nào mà bạn muốn.

Bước 1: Duyệt qua các khoá Registry

Đầu tiên bạn cần làm là mở regedit.exe thông qua menu Start hoặc hộp Run, và sau đó duyệt đến khoá sau:

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell

Bước 2: Tạo một khoá mới

Để hoàn thành bước này chúng ta cần tạo một khoá mới, tên của nó chính là tên được trình bày trên menu ngữ cảnh (ở đây là Notepad).

Nhấn chuột phải lên khoá "shell", sau đó chọn New \ Key từ menu hiện ra.

Đặt một tên cho khoá mới tạo, tên này sẽ được hiển thị lên trên menu ngữ cảnh. Trong ví dụ này chúng ta sẽ dùng Notepad.

Bước tuỳ chọn: Nếu bạn muốn đăng kí phím "Alt" cho menu này để cho phép truy cập nhanh hơn, bạn có thể thay đổi giá trị mặc định bằng cách thêm vào kí tự "&" vào trước khoá mà bạn sử dụng. Ví dụ nếu bạn muốn có thể dùng phím "N" để khởi động Notepad khi menu ngữ cảnh được bật lên, bạn có thể làm như sau:

Bước 3: Tạo một khoá dòng lệnh

Tiếp theo bạn cần tạo một khoá dòng lệnh, khoá này thật sự sẽ điều khiển câu lệnh dùng để khởi động ứng dụng. Nhấn chuột phải lên khoá Notepad mới tạo, và sau đó chọn New \ Key từ menu hiện ra.

Đặt cho khoá này một cái tên là "command" dưới dạng chữ in thường.

Bước 4: Thêm đường dẫn đầy đủ của ứng dụng

Để hoàn thành bước này, bạn cần đường dẫn đầy đủ của ứng dụng mà bạn muốn khởi động. Bạn có thể dùng Shift + chuột phải để đến mục Copy as Path để tìm nó nhanh chóng hơn.

Bây giờ nhấn vào khoá "command" ở khung bên phải, và sau đó nhấp kép vào khoá "Default" ở khung bên phải để biên tập giá trị của khoá này.

Dán đường dẫn đầy đủ của ứng dụng mà bạn muốn khởi động.

Sau khi kết thúc nó sẽ như sau:

Và khi nhấn chuột phải lên desktop sẽ tạo ra một mục mới trong menu ngữ cảnh, đó là Notepad, khi bạn nhấp vào đó nó sẽ khởi động Notepad cho bạn.

Bạn có thể thêm nhiều ứng dụng khác cho menu ngữ cảnh nếu bạn muốn.

Thứ Năm, 19/03/2009 09:31
31 👨 1.034
0 Bình luận
Sắp xếp theo