Thêm các thư mục Godmode ẩn trong Windows 7

"Godmode" là đường tắt để người sử dụng truy cập nhanh đến mọi chế độ thiết lập trong hệ điều hành và đại diện của Microsoft đã tiết lộ thêm một số folder khác.

>>> Tính năng GodMode bí mật trên Windows 7

Steven Sinofsky, Giám đốc bộ phận Windows, giải thích với trang tin công nghệ CNet rằng các thư mục này ra đời nhằm hỗ trợ các chuyên gia phát triển tiếp cận nhanh chóng những thiết lập (setting) cụ thể bên trong Windows. Chúng đã xuất hiện trong Vista và cả các hệ điều hành trước đó. (Tuy nhiên, một số người dùng Vista cho biết hệ điều hành gặp lỗi khi họ thử nghiệm).

Microsoft không gọi tính năng này là "Godmode" mà thuật ngữ đó do các blogger tự đặt. Người dùng có thể tạo folder bằng tên gọi bất kỳ (Godmode hoặc một từ khác) sau đó dán chuỗi ký tự vào, ngoài .{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} còn có:

{00C6D95F-329C-409a-81D7-C46C66EA7F33}
{0142e4d0-fb7a-11dc-ba4a-000ffe7ab428}
{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}
{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}
{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}
{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}

Tham khảo thêm tại đây.

Thứ Ba, 21/05/2019 10:37
31 👨 838
0 Bình luận
Sắp xếp theo