Symantec công bố bản mới Backup Exec 2010

Hôm qua, ngày 26/1, Symantec chính thức ra mắt phiên bản mới giải pháp sao lưu dự phòng dữ liệu Backup Exec 2010 dành cho các doanh nghiệp quy mô vừa (100 đến dưới 1.000 nhân viên).

Backup Exec 2010 tích hợp đầy đủ các công nghệ chống trùng lắp dữ liệu và là giải pháp sao lưu, khôi phục dữ liệu đầu tiên có đặc tính khôi phục dạng mịn (granular recovery) cho các dữ liệu định dạng Microsoft Exchange, SQL và dịch vụ thư mục động (Active Directory) trong những môi trường VMware hay Hyper-V với chỉ một bản sao lưu duy nhất. Phiên bản Backup Exec mới cũng bổ sung hỗ trợ cho Microsoft Windows 2008 R2, Hyper-V R2, Exchange 2010, Windows 7 và VMware vSphere 4.0.

Backup Exec 2010 được tích hợp công nghệ chống trùng lắp dữ liệu tại các máy khách/máy nguồn và máy chủ thông tin, ngoài ra nó còn có khả năng tích hợp với các thiết bị chống trùng lắp dữ liệu của các bên thứ ba thông qua chương trình Công nghệ Lưu trữ Mở của Symantec (Symantec OpenStorage Technology - OST). Việc triển khai công nghệ chống trùng lắp dữ liệu Backup Exec là một quy trình đơn giản gồm có ba bước, không đòi hỏi phải có thêm một sản phẩm điểm hỗ trợ: cài đặt lựa chọn chống trùng lắp dữ liệu, xác định khu vực lưu trữ chống trùng lắp dữ liệu, và sau đó trỏ những bản sao tới khu vực đó.

Giải pháp Backup Exec 2010 cũng được tích hợp thêm 2 tùy chọn lưu trữ mới nhằm cho phép sao lưu và lưu trữ đồng nhất cho các tệp tin hệ thống Windows và các môi trường Exchange bằng cách lưu trữ dữ liệu từ một bản sao lưu dữ liệu thay vì lấy dữ liệu từ nguồn chính.

Symantec Backup Exec 2010 dự kiến sẽ chính thức có mặt trên thị trường toàn cầu vào ngày 1/2/2010 với giá dự kiến là 1.174 USD cho một bản quyền máy chủ thông tin kèm theo điều kiện bảo trì ở mức cơ bản. Hai gói giải pháp Backup Exec 2010 mới bao gồm các tùy chọn chống trùng lắp và lưu trữ dữ liệu có giá dự kiến từ 2.708 - 3.888 USD cùng với chế độ bảo trì cơ bản.

Thứ Tư, 27/01/2010 09:47
31 👨 672