Sửa lỗi mất biểu tượng tile trong Menu Start Windows 10

Các tile là những gì xuất hiện trên Menu Start. Nếu bạn có các ứng dụng, Menu Start về cơ bản sẽ chỉ là một danh sách tập hợp các ứng dụng này và chiếm một khoảng không gian trên máy tính mà thôi. Tuy nhiên, đối với một số người dùng, các biểu tượng tile trên Menu Start dường như đã biến mất. Các tile ứng dụng vẫn được giữ ở vị trí ban đầu của chúng và nếu bạn di con trỏ qua các vị trí này, bạn sẽ có thể đọc tên của ứng dụng tương ứng. Tuy nhiên, các biểu tượng không xuất hiện. Dưới đây là một số cách để sửa các biểu tượng tile bị thiếu trên Menu Start trong Windows 10.

Thay đổi kích thước tile

Nhấp chuột phải vào tile có biểu tượng bị thiếu và từ trình đơn ngữ cảnh, hãy chuyển đến resize. Thay đổi kích thước của biểu tượng thành bất kỳ điều gì. Điều này làm cho tile xuất hiện một lần nữa. Khởi động lại hệ thống của bạn để xem bản sửa lỗi có hoạt động sau khi khởi động lại hay không.

Tạo shortcut ứng dụng trong thư mục Menu Start

Đối với các ứng dụng đang thiếu biểu tượng tile, hãy định vị tệp EXE của chúng và tạo shortcut cho chúng trên màn hình. Tiếp theo, đi đến vị trí sau:

C:\Users[UserName]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

Sao chép và dán shortcut đến vị trí trên. Thực hiện thao tác này cho tất cả các ứng dụng không có biểu tượng tile. Nếu một shortcut đã xuất hiện trong thư mục Start Menu, bạn nên thay thế nó bằng cái mới. Nếu không có shortcut, hãy tiếp tục thực hiện và dán nó tại đây.

Sử dụng Startup Repair Tool

Tải xuống Startup Repair Tool của Microsoft và chạy để xem nó có thể khắc phục được sự cố không. Nó có thể cho bạn biết rằng cơ sở dữ liệu của bạn bị hỏng và rất tiếc là không có cách nào dễ dàng để xây dựng lại cơ sở dữ liệu này cả. Ngay cả Microsoft cũng khuyên bạn nên tạo một user mới để khắc phục sự cố. Nhưng trước khi thực hiện điều này, hãy thử các cách khắc phục khác bên dưới đã.

Startup Repair Tool

Dùng tập lệnh PowerShell

Mở Notepad và dán phần sau vào trong Notepad. Lưu nó với phần mở rộng là BAT, và sau đó chạy file với quyền quản trị. Thanh taskbar của bạn sẽ biến mất một lúc nhưng đừng lo lắng, đó chỉ là khởi động lại Explorer.exe. Khi thanh taskbar trở lại, hãy khởi động lại hệ thống và kiểm tra xem các biểu tượng tile có trở lại hay không.

@echo offtaskkill /f /im explorer.exe
taskkill /f /im shellexperiencehost.exe
timeout /t 3 /NOBREAK > nul
del %localappdata%\Packages\Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\TempState\* /q
timeout /t 2 /NOBREAK > nul
start explorer
@echo on

Dùng Command Prompt - Dấu nhắc lệnh

Mở Command Prompt với quyền quản trị. Bạn nên đóng mọi thứ khác tại thời điểm này. Các lệnh mà bạn sắp thực thi sẽ mất một chút thời gian và tiến trình Explorer.exe sẽ bị chấm dứt khiến việc chuyển đổi giữa các ứng dụng trở nên khó khăn hơn.

Chạy các lệnh sau, lần lượt từng lệnh một.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth

Tiếp theo là:

DISM.exe /online /cleanup-image /restorehealth

Rồi tới:

sfc /scannow

Dùng Command Prompt

Điều này có thể sửa các file hệ thống đã bị hỏng. Sẽ mất chút thời gian để hoàn thành. Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại hệ thống của bạn. Nếu công cụ sfc/scannow cho bạn biết nó không thể sửa các file bị lỗi, bạn có thể đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng hơn. Cách duy nhất là reset lại PC hoặc tạo user mới và di chuyển file của bạn sang đó.

Xem thêm:

Thứ Ba, 03/07/2018 14:00
51 👨 1.391
0 Bình luận
Sắp xếp theo