Sự khác biệt giữa Bridge và Router

Bridge là một thiết bị mạng, hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu. Thông qua bridge, dữ liệu hoặc thông tin không được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin. Trong khi đó, router cũng là một thiết bị mạng hoạt động ở lớp mạng. Thông qua router, dữ liệu hoặc thông tin được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin.

Bridge là gì?

Bridge trong mạng máy tính là một loại thiết bị mạng, được sử dụng để tách mạng thành các phần. Trong mô hình OSI, một bridge hoạt động ở layer-2, tức là lớp liên kết dữ liệu. Chức năng chính của thiết bị này là kiểm tra lưu lượng đến và kiểm tra xem nên lọc hay chuyển tiếp lưu lượng đó.

Bridge hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu
Bridge hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu

Router là gì?

Router là một thiết bị mạng chuyển tiếp những gói dữ liệu giữa các mạng máy tính. Các router thực hiện những chức năng định hướng lưu lượng trên Internet. Sau đó, sử dụng thông tin trong bảng định tuyến hoặc chính sách định tuyến để hướng gói tin đến mạng tiếp theo trên hành trình của nó.

Router hoạt động ở lớp mạng
Router hoạt động ở lớp mạng

Sự khác biệt giữa Bridge và Router

Sự khác biệt chính giữa bridge và router là bridge quét địa chỉ MAC của thiết bị. Mặt khác, router quét địa chỉ IP của thiết bị.

Hãy xem những sự khác biệt còn lại giữa bridge và router trong bảng dưới đây!

STT BRIDGE ROUTER
1. Bridge hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu. Trong khi router hoạt động ở lớp mạng.
2. Thông qua bridge, dữ liệu hoặc thông tin không được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin. Trong khi thông qua router, dữ liệu hoặc thông tin không được lưu trữ và gửi dưới dạng gói tin.
3. Chỉ có 2 cổng trong bridge. Trong khi có hơn 2 cổng trong router.
4. Bridge kết nối hai mạng LAN khác nhau. Trong khi router được sử dụng bởi LAN cũng như MAN để kết nối.
5. Trong bridge, bảng định tuyến không được sử dụng. Trong khi trong router, bảng định tuyến được sử dụng.
6. Bridge hoạt động trên một broadcast domain. Trong khi router hoạt động trên nhiều hơn một broadcast domain.
7. Bridge rất dễ cấu hình. Trong khi router khó thiết lập và cấu hình.
8. Bridge tập trung vào địa chỉ MAC. Trong khi router tập trung vào địa chỉ IP.
9. Bridge tương đối rẻ. Trong khi router là thiết bị tương đối đắt tiền.
10. Bridge tốt cho việc phân đoạn mạng và mở rộng mạng hiện có. Trong khi router rất phù hợp để tham gia các mạng từ xa.

Xem thêm:

Thứ Tư, 11/11/2020 11:22
51 👨 503
0 Bình luận
Sắp xếp theo