• Cách tạo slideshow trên iPhone Cách tạo slideshow trên iPhone
    Ứng dụng Photos trên iPhone ngoài việc quản lý hình ảnh và video thì bạn có thể sử dụng được nhiều tính năng như chỉnh sửa hình ảnh iPhone bằng Photos hay tạo slideshow hình ảnh và video
  • Hướng dẫn chèn chữ vào video trên iPhone Hướng dẫn chèn chữ vào video trên iPhone
    Chèn chữ vào video trên iPhone có rất nhiều cách thực hiện theo nhiều kiểu khác nhau. Bạn có thể chèn chữ vào video trên iPhone dưới dạng phụ đề, hoặc chèn chữ vào video dưới dạng điểm nhấn cho đoạn video.