Oracle Database 11g lập kỷ lục thế giới mới

Oracle vừa thông báo một kỷ lục thế giới về kết quả kiểm thử theo chuẩn TPC-H 3-Terabyte cho cơ sở dữ liệu Oracle 11g trên nền máy chủ đơn Sun SPARC Enterprise M9000 của Oracle.

Ngày 7/06/ 2010, Oracle Việt Nam đã chính thức thông báo một kỷ lục thế giới về kết quả kiểm thử theo chuẩn TPC-H 3-Terabyte cho cơ sở dữ liệu Oracle 11g trên nền máy chủ đơn Sun SPARC Enterprise M9000 của Oracle, chứng minh khả năng mở rộng và tích hợp vượt trội giữa cơ sở dữ liệu Oracle và máy chủ Sun SPARC.

Kết quả này thiết lập một kỷ lục mới, vượt qua kết quả tốt nhất của IBM cho TPC-H 3-TB, tăng hơn 20% hiệu năng với chi phí giá trên hiệu năng (price /performance) tốt hơn. Máy chủ Sun SPARC Enterprise M9000, một thành viên của họ máy chủ Sun SPARC Enterprise Server, là hệ thống máy chủ doanh nghiệp có hiệu năng cao nhất và đa bộ xử lý lớn nhất của Oracle. Solaris là hệ điều hành có tin cậy, an toàn và khả năng mở rộng cao của Oracle.

Chạy trên nền máy chủ Sun SPARC Enterprise M9000 với 32 bộ vi xử lý 4 lõi SPARC64(TM) VII+ 2.8 GHz, tổng cộng 128 lõi, cơ sở dữ liệu Oracle 11g chạy trên Oracle Solaris đã đạt kỷ lục thế giới cho TPC-H 3-TB là 188,229.9 QphH3000GB chỉ với mức phí 20,19 USD/QphH3000GB.

TPC-H là chuẩn mực hỗ trợ ra quyết định bao gồm một tập hợp các truy vấn tùy biến (ad-hoc queries) theo định hướng kinh doanh và các hiệu chỉnh dữ liệu tương tranh. Chỉ số đo hiệu năng được gọi là chỉ số hiệu năng phức hợp truy vấn trên giờ TPC-H ([email protected]) phản ánh các khía cạnh về khả năng của hệ thống đối với xử lý truy vấn.

Thứ Ba, 03/11/2020 09:49
31 👨 3.588
0 Bình luận
Sắp xếp theo