Những website phổ biến nhất ngày ấy và bây giờ

Quản trị mạng như thế nào vào năm 2003?

LinkedIn có giống như lần đầu tiên bạn truy cập trang web này vào năm 2003?

Yahoo xấu như thế nào vào năm 1994?

Chúng tôi đã tìm thấy các phiên bản sớm nhất của một số trang web được truy cập nhiều nhất hiện nay, như Facebook, Google và Buzzfeed.

Đây là giao diện của các trang web lúc đó, và giao diện hiện tại của chúng. Thiết kế web đã trải qua một chặng đường dài - vâng, và các quảng cáo cũng "đập" vào mặt bạn nhiều hơn :D.

Wikipedia (2001)

Wikipedia 2001

Wikipedia bây giờ

Wikipedia bây giờ

Weather.com (1996)

Weather.com hồi 1996

Weather.com bây giờ

Weather.com bây giờ

Reddit (2005)

Reddit 2005

Reddit: Bây giờ

Reddit bây giờ

Pinterest (2010)

Pinterest 2010

Pinterest: Bây giờ

Pinterest bây giờ

Buzzfeed (2006)

Buzzfeed 2006

Buzzfeed: Bây giờ

Buzzfeed bây giờ

Google (1998)

Giao diện Google năm 1998

Google: Bây giờ

Giao diện Google bây giờ

Tumblr (2007)

Giao diện Tumblr 2007

Tumblr: Bây giờ

Giao diện Tumblr bây giờ

AOL: Phiên bản 2.0 năm 1994

AOL năm 1994

AOL: Bây giờ

AOL hiện tại

Whitehouse.gov (1996)

Giao diện Whitehouse.gov nam 1996

Whitehouse.gov: Bây giờ

Giao diện Whitehouse.gov bây giờ

eBay (1995)

Giao diện eBay năm 1995

eBay: Bây giờ

eBay bây giờ

Yelp (2004)

Yelp năm 2004

Yelp: Bây giờ

Yelp bây giờ

Foursquare (2009)

Foursquare 2009

Foursquare: Bây giờ

Foursquare bây giờ

LinkedIn (2003)

Linkedln 2003

LinkedIn: Bây giờ

Linkedln bây giờ

The Huffington Post hồi 2005

The Huffington Post

The Huffington Post: Bây giờ

The Huffington Post bây giờ

MySpace (2003)

MySpace 2003

MySpace: Bây giờ

MySpace bây giờ

YouTube (2005)

YouTube 2005

YouTube: Bây giờ

YouTube bây giờ

Twitter (2006)

Twitter 2006

Twitter: Bây giờ

Twitter bây giờ

Yahoo (1994)

Yahoo 1994

Yahoo: Bây giờ

Yahoo bây giờ

The New York Times: (1996)

The New York Times 1996

The New York Times: Bây giờ

The New York Times bây giờ

Flickr (2004)

Flickr 2004

Flickr: Bây giờ

Flickr bây giờ

Facebook (2004)

Facebook năm 2004

Facebook: Bây giờ

Facebook bây giờ

Silicon Alley Insider (pre-Business Insider): (2008)

Business Insider 2008

Business Insider: Bây giờ

Business Insider bây giờ

Amazon (1995)

Amazon 1995

Amazon: Bây giờ

Amazon bây giờ

Uber (2010)

Uber 2010

Uber: Bây giờ

Uber bây giờ

Instagram (2011)

Instagram 2011

Instagram: Bây giờ

Instagram bây giờ

Quản trị mạng 2003

Quản trị mạng 2003

Quản trị mạng 2010

Quản trị mạng 2010

Và những gì bạn nhìn thấy là Quản trị mạng bây giờ :).

Thứ Tư, 28/06/2017 12:46
51 👨 301
0 Bình luận
Sắp xếp theo