Nhìn màn hình iPhone 3.0

Các tính năng mới đáng chú ý trên iPhone 3.0 là tìm kiếm, cắt, copy dán, gửi tin nhắn MMS và đọc, soạn thảo tin nhắn, e-mail trên màn hình ngang.

Cắt, copy và dán.Tìm kiếm.Tin nhắn MMS.Hiển thị tin nhắn theo màn hình ngang.Soạn thảo màn hình ngang.

Thứ Năm, 19/03/2009 10:28
31 👨 328
0 Bình luận
Sắp xếp theo