Nhiều cơ quan Nhà nước “ngỏ cửa” đón tin tặc

Nhiều cơ quan Nhà nước chỉ sử dụng tường lửa sẵn có của hệ điều hành và phần mềm diệt virus miễn phí để bảo mật thông tin, không ban hành văn bản về an toàn thông tin.

Đó là một trong những thông kết luận đáng chú ý nhất trong Báo cáo Tình hình thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước vừa được Bộ TT&TT công bố.

Theo thống kê, hiện vẫn có tới 10% các Bộ, cơ quan ngang Bộ (đến cấp đơn vị trực thuộc); 27% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đến cấp sở, ban, ngành, quận, huyện) chưa đầu tư, trang bị phần mềm quét, lọc thư rác cho hệ thống thư điện tử.

Đáng chú ý, có tới 29% các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 50% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành văn bản quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Một điểm đáng mừng thể hiện trong báo cáo của Bộ TT&TT là hầu hết các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tận dụng cơ sở hạ tầng CNTT hiện có để triển khai hệ thống thư điện tử; 90% các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 93% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai hệ thống thư điện tử trong công việc.

Tuy nhiên, do đã đầu tư từ lâu hoặc kinh phí hạn chế nên vẫn có tới 35% các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 47% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho biết hiện vẫn chưa đảm bảo nhu cầu ứng dụng thư điện tử phục vụ công việc, cụ thể như chất lượng kết nối Internet băng rộng không ổn định (mất tín hiệu, chậm), chưa kết nối mạng diện rộng (WAN), còn các mạng cục bộ (LAN) và máy tính của các cán bộ, công chức đã lạc hậu, cấu hình thấp.

Tỷ lệ văn bản được trao đổi qua hệ thống thư điện tử nói chung vẫn còn thấp, nhiều văn bản vẫn phải gửi đồng thời qua cả 2 hình thức: văn bản điện tử qua thư điện tử, văn bản giấy qua văn thư. Tỷ lệ trung bình văn bản được gửi qua thư điện tử đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ mới đạt khoảng 40%; đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn “khiêm tốn” hơn ở mức 30%...

Thứ Tư, 27/04/2011 15:00
31 👨 307
0 Bình luận
Sắp xếp theo