Một số thủ thuật của Group Policy trong Windows XP

Bản thân Windows XP và Windows 2003 đều chứa trong mình rất nhiều các công cụ cho phép thay đổi những thiết lập mặc định. Bạn không cần phải sử dụng phần mềm riêng mà chỉ cần sử dụng tính năng có sẵn của Windows.

Để mở Group Policy, vào Start/Run, gõ “gpedit.msc” rồi nhấn Enter.

Cách sử dụng chung: tìm tới các nhánh, sử dụng Enable hoặc đánh dấu kiểm vào các ô để kích hoạt các tính năng.

1. Thao tác về Internet Explorer (IE)

* Tìm nhánh User Configuration/Windows Settings/Internet Explorer Maintenance/Browser User Interface

- Browser Tittle: nhấp kép rồi đánh dấu kiểm vào ô "Customize Tittle Bars", gõ vào một cái tên như AAA. Mở IE ở chế độ about:blank sẽ thấy dòng chữ "Microsoft Internet Explorer provided by AAA"!
- Custom logo: bạn có thể thay logo của Microsoft ở phía trên góc phải trình duyệt IE bằng logo của riêng mình (chỉ hỗ trợ các file BMP có 16-256 màu và kích cỡ là 22x22 hay 38x38). Hộp "Customize the static logo bitmaps" dành cho hình tĩnh còn hộp "Customize the animated bitmaps" dành cho hình động.

* Tìm nhánh User Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Internet Explorer

- Internet Control Panel: có tất cả 7 tùy chọn thiết lập không cho hiện 7 thẻ trong hộp thoại Internet Options như General, Security... Nếu không giấu thẻ General, bạn có thể quay lại folder Internet Explorer để enable phần "Disable changing home page settings" nhằm vô hiệu hóa việc thay đổi trang chủ IE.
- Toolbars: enable phần "Configure Toolbar Buttons" sẽ cho tùy chọn hiển thị các nút trên thanh công cụ của IE.

* Tìm nhánh Computer Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Internet Explorer

- "Security Zone: Use o­nly machine settings": bắt buộc tất cả các user đều phải chung một mức độ security như nhau.
- "Security Zone: Do not allow users to add/delete sites": trong Security Zone có danh sách các site nguy hiểm do người dùng thiết lập, enable tùy chọn này sẽ không cho thay đổi danh sách đó (cách tốt nhất là giấu luôn thẻ Security).
- "Disable Periodic Check for Internet Explorer software updates": ngăn không cho IE tự động tìm phiên bản mới của nó.

2. Thao tác về Windows Explorer

* Tìm nhánh User Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Windows Explorer:

- Maximum number of recent document: quy định số lượng các tài liệu đã mở hiển thị trong My Recent Documents.
- Do not move deleted files to the Recycle Bin: file bị xóa sẽ không được đưa vào Recycle Bin.
- Maximum allowed Recycle Bin size: giới hạn dung lượng của Recycle Bin, tính bằng đơn vị phần trăm dung lượng của ổ đĩa cứng.
- Hide the dropdown list of recent files trong folder Common Open File Dialog: không cho hiển thị danh sách recent file trong các hộp thoại Open (như Word, Excel...)

3. Thao tác về Logon

* Tìm nhánh Computer Configuration/Administrative Templates/Logon

- Always use classic logon: làm hộp thoại Logon/Shutdown của Windows XP có dạng giống Windows 2000.
- Run these programs at user logon: tùy chọn này cho phép người dùng lập danh sách các file cần chạy khi đăng nhập vào máy tính, chỉ nên sử dụng cho các file dữ liệu.

4. Thao tác về System Restore

* Tìm nhánh Computer Configuration/Administrative Templates/System Restore

- Turn off System Restore: tắt System Restore, khi người dùng gọi System Restore thì xuất hiện thông báo "System Restore has been turn off by group policy. To turn o­n System Restore, contact your domain Administrator".
- Turn off Configuration: chỉ có tác dụng khi System Restore được kích hoạt, tính năng này vô hiệu hóa phần thiết lập cấu hình của System Restore.

5. Thao tác về Windows Media Player

* Tìm nhánh User Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Windows Media Player

- Phần "Set and Lock Skin" trong folder User Interface: thiết lập một skin duy nhất cho Windows Media Player.
- Phần "Prevent Codec Download" trong folder Playback: ngăn Windows Media Player tự động tải các codec.

Thứ Hai, 23/05/2005 15:41
31 👨 1.721
0 Bình luận
Sắp xếp theo