• Cách chia sẻ Word bằng OneDrive Cách chia sẻ Word bằng OneDrive
    Bạn hoàn toàn có thể tận dụng OneDrive để chia sẻ Word, Excel, PowerPoint. Khi chia sẻ chúng ta cũng có thể cấp quyền để người nhận file chỉ được phép xem, hoặc họ có thể chỉnh sửa tài liệu.
  • Thay đổi tài khoản và thư mục lưu trữ mặc định của OneDrive trên Windows 10 Thay đổi tài khoản và thư mục lưu trữ mặc định của OneDrive trên Windows 10
    Mặc định OneDrive tích hợp trong Windows 10 sẽ đồng bộ dữ liệu và lưu trữ tại phân vùng ổ C. Tuy nhiên nếu bạn có rất nhiều dữ liệu với nhiều tài khoản OneDrive thì phân vùng hệ thống sẽ rất nhanh đầy. Nhưng cách dưới đây sẽ giúp bạn chọn thư mục lưu trữ khác cũng như thay đổi vị trí đồng bộ dữ liệu mặc định của OneDrive.