Máy tính không khởi động sau khi cài đặt bản Windows XP Service Pack 2

Trong trường hợp cài bản Windows XP Service Pack 2 thất bại và máy tính không thể khởi động được, bạn có thể khắc phục tình trạng này bằng cách chọn lựa chọn Archive trong quá trình cài đặt bản service pack.

Để khắc phục, bạn cần thực hiện các bước sau:

01. Đưa đĩa Windows XP CD-ROM vào ổ CD-ROM, hoặc ổ DVD-ROM, và khởi động lại máy tính.

02. Khi bạn thấy thông báo Press any key to boot from CD hiện ra, hãy ấn phím space, hoặc các phím tương tự.

03. Nhấn R trong phần màn hình Welcome to Setup để khởi động chế độ Recovery Console.

04. Khi chương trình yêu cầu, hãy nhập số cài đặt thất bại và nhấn Enter.

05. Khi chương trình yêu cầu, gõ mật khẩu Administrator và nhấn Enter.

06. Trong cửa sổ lệnh Recovery Console, bạn gõ những dòng lệnh sau (nhấn Enter cho mỗi dòng):

cd $NtServicePackUninstall$\Spuninst
batch spuninst.txt
exit

07. Di chuyển đĩa cài đặt Windows XP CD-ROM ra khỏi ổ đĩa và khởi động lại máy tính.

08. Mở cửa sổ CMD.EXE.

09. Gõ các lệnh sau (nhấn Enter cho mỗi dòng lệnh):

CD %SystemRoot%\$NtServicePackUninstall$\Spuninst
spuninst.exe

10. Tuân theo các hướng dẫn để gỡ bỏ bản Service Pack 2 ra khỏi Windows XP.

Chú ý: File spuninst.txt chứa các lệnh xoá tất cả các file được Service Pack 2 cài vào hệ thống, và copy file gốc vào thư mục: %SystemRoot%\$NtServicePackUninstall$.

Thứ Sáu, 27/08/2004 10:43
31 👨 260
0 Bình luận
Sắp xếp theo