“Universal” Windows bổ sung hỗ trợ .NET Standard 2.0

Microsoft tiếp tục đồng nhất .NET trên các nền tảng Windows 10 dù đã từ bỏ mảng điện thoại di động và máy tính bảng.

Universal Windows Platform (UWP) của Microsoft, một cố gắng để hỗ trợ việc phát triển các ứng dụng trên tất cả các thiết bị chạy Windows 10, giờ đã hỗ trợ .NET Standard 2.0 để đồng bộ .NET.

Động thái này xuất hiện ngay sau khi Microsoft tiết lộ ngừng tiếp tục phát triển Windows Mobile cho di động, khiến các ứng dụng Universal Windows trở nên ít đất hơn. Thực tế, Microsoft đã mở rộng hỗ trợ cho Android và iOS trên nhiều công cụ phát triển hơn khi quyết định từ bỏ thị trường di động, để lại cho Google và Apple.

UWP vẫn hứa hẹn hỗ trợ phát triển ứng dụng Windows 10 cho PC, game console trên Xbox và trên kính thực tế tăng cường HoloLens.

Dù đã tạm bỏ cuộc với di động và máy tính bảng nhưng Microsoft vẫn không bỏ cuộc với UWP
Dù đã tạm bỏ cuộc với di động và máy tính bảng nhưng Microsoft vẫn không bỏ cuộc với UWP

Hỗ trợ .NET Standard 2.0 cho UWP sử dụng bộ API cho tất cả các nền tảng .NET, bao gồm cả .NET Framework 4.6.1, Mono 5.4 và Xamarin. UWP hỗ trợ .NET Standard 2.0 sẽ khiến nó bình đẳng hơn với các khai triển .NET khác.

Bạn có thể cập nhật .NET Standard 2.0 qua Visual Studio 2017 15.4 IDE. Các nhà phát triển cần hướng tới Windows 10 Fall Creators Update.

UWP đã bị chỉ trích vì bị cho là “một nền tảng đóng” và bị nghi ngờ về tính tương thích. Nhưng Microsoft vẫn tiếp tục phát triển, với cập nhật UWP vào đầu năm 2017 và hỗ trợ .NET Standard 2.0 tuần này.

Thứ Ba, 31/10/2017 07:54
31 👨 214
0 Bình luận
Sắp xếp theo