Đây là mức dung lượng mà các ứng dụng mặc định Windows 11 đang chiếm hữu trên PC của bạn

Cũng giống như nhiều hệ điều hành khác, Microsoft cung cấp một loạt các ứng dụng mặc định cho Windows 11. Đây là các ứng dụng được cài đặt sẵn trên hệ điều hành mà bạn không thể gỡ bỏ nó theo cách thông thường. Không phủ định rằng đây hầu hết đều là những ứng dụng hữu ích, nhưng trong một vài tình huống, chúng cũng có thể đem đến nhiều phiền toái cho người dùng, đơn cử như việc chiếm dung lượng lưu trữ của hệ thống.

Nếu đây là tình huống mà bạn gặp phải, thì rất có thể bạn đang thắc mắc rằng các ứng dụng cài đặt sẵn này chiếm bao nhiêu dung lượng lưu trữ trên PC của mình. Một báo cáo mới từ Oofhours đã làm sáng tỏ câu hỏi này.

Thông qua một vài thủ thuật PowerShell, các kỹ sư Oofhours đã tìm ra kích thước của các ứng dụng Windows 11 mặc định. Như có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới, các ứng dụng được sắp xếp theo thứ tự kích thước (tính bằng byte) giảm dần. Trong đó Microsoft Teams là ứng dụng lớn nhất khi chiếm tới 91MB dung lượng lưu trữ.

Các ứng dụng được sắp xếp theo thứ tự kích thước giảm dần
Các ứng dụng được sắp xếp theo thứ tự kích thước giảm dần

Tuy nhiên, sự bất thường đã được ghi lại khi một số ứng dụng như Microsoft Store Purchase lại có trọng lượng nhẹ khó hiểu, chỉ 11kB. Một số nghiên cứu khác đã được thực hiện để làm rõ vấn đề này. Kết quả cho thấy dường như có hai thư mục riêng biệt cho ứng dụng này và nếu cộng gộp lại, tổng kích thước thực sự của ứng dụng này là khoảng 37MB.

 Microsoft Store Purchase

Tất nhiên trường hợp như vậy không chỉ xảy ra với Microsoft Store Purchase. Sau khi xem xét và tổng kết, nhóm Oofhours đã đi đến kết luận các ứng dụng mặc định của Windows 11 đang chiếm tới khoảng 1,6GB dung lượng lưu trữ trên hệ thống.

Công bằng mà nói thì đây là con số không quá lớn với các hệ thống PC hiện đại, nhưng cũng không phải nhỏ đối với những người hiếm khi hoặc không bao giờ sử dụng đến các ứng dụng này.

Nếu bạn muốn kiểm tra kích thước của tất cả các ứng dụng đã cài đặt trên PC Windows của mình thông qua PowerShell (bao gồm cả ứng dụng mặc định và ứng dụng được tải xuống từ Microsoft Store), bạn chỉ cần khởi chạy PowerShell sử dụng tập lệnh bên dưới:

Get-AppxProvisionedPackage -online | % {
	# Get the main app package location using the manifest
	$loc = Split-Path ( [Environment]::ExpandEnvironmentVariables($_.InstallLocation) ) -Parent
	If ((Split-Path $loc -Leaf) -ieq 'AppxMetadata') {
		$loc = Split-Path $loc -Parent
	}
	# Get a pattern for finding related folders
	$matching = Join-Path -Path (Split-Path $loc -Parent) -ChildPath "$($_.DisplayName)*"
	$size = (Get-ChildItem $matching -Recurse -ErrorAction Ignore | Measure-Object -Property Length -Sum).Sum
	# Add the results to the output
	$_ | Add-Member -NotePropertyName Size -NotePropertyValue $size
	$_ | Add-Member -NotePropertyName InstallFolder -NotePropertyValue $loc
	$_
} | Select DisplayName, PackageName, Version, InstallFolder, Size

Lưu ý rằng thư mục "WindowsApps" thường bị ẩn theo mặc định, vì vậy bạn hãy bỏ ẩn nó trước tiên.

Thứ Bảy, 30/04/2022 00:46
3,73 👨 503
0 Bình luận
Sắp xếp theo