Điều chỉnh Windows 7 boot loader với Boot Configuration Data Editor

Quản Trị Mạng - Đôi khi dual boot một hệ thống lại là cách hay để kiểm tra phần mềm mới, một hệ điều hành mới hay một ứng dụng chỉ có thể chạy trên một phiên bản nào đó của Windows. Các lý do khác để thực hiện dual boot có thể là để sao chép một môi trường khách.

Windows thực hiện dual boot bằng cách sử dụng boot.ini để hiển thị một menu các lựa chọn boot hoặc các phân vùng tìm thấy trên hệ thống hiện tại. Trong Windows Vista và các phiên bản trước của Windows, bootloader đã được chuyển từ boot.ini sang một tiện ích có tên BCDEdit.

Gần đây, chúng tôi quyết định tận dụng nhiều hơn một số dung lượng ổ cứng đã để riêng để tạo một file VHD có thể boot được dành cho Windows Server 2008 R2. Bên trong file này, không có bất kì dữ liệu nào khác ngoài cài đặt hệ điều hành bởi chúng tôi sử dụng nó để phục vụ cho bài viết boot từ Virtual Hard Disks. Để giải phóng dung lượng, chúng tôi đã xóa file VHD.

Chú ý: Hãy nhớ sao lưu các dữ liệu mà bạn muốn giữ trước khi xóa hoặc điều chỉnh phân vùng trên VHD. Những thay đổi bạn tạo ra có thể khiến phân vùng đó không thể boot được.

Sau khi đã loại bỏ VHD, chúng tôi cho rằng Windows đủ thông minh để có thể dọn dẹp bootloader, nhưng nó lại không được như vậy. Chúng tôi đã đặt Windows 7 là hệ điều hành đầu tiên.

Tìm kiếm boot.ini và chuyển hướng tới Boot Configuration Data Editor (BCDEdit) bởi tiện ích này được sử dụng để điều chỉnh thông tin bootloader trong Windows 7 (và cả trong Windows Vista).

Để thực hiện, mở menu Start, chọn All Programs rồi chọn tiếp Accessories. Phải chuột vào Command Prompt và chọn Run As Administrator. Trong cửa sổ lệnh, gõ bcdedit. Nó sẽ giúp chuyển lại về cấu hình đang chạy hiện tại của bootloader, hiển thị bất kì hoặc tất cả các mục tin có thể boot trên hệ thống này.

Tron hướng dẫn này, chúng tôi quyết định loại bỏ entry cho cài đặt Windows 2008 R2. Để loại bỏ một entry, người dùng sẽ phải hiểu được Boot Loader Identifier (được tìm thấy trong ngoặc ở hình dưới).

Điều chỉnh Windows 7 boot loader với Boot Configuration Data Editor

Chúng tôi đã copy toàn bộ danh sách vào trong Notepad ròi chọn và copy chỉ mã ID, bao gồm cả ngoặc.

Loại bỏ một entry từ Boot Loader

Một lệnh đơn giản có thể loại bỏ entry Windows Server 2008 R2 khỏi boot loader. Ở cửa sổ lệnh, gõ dòng sau:

Bcdedit /delete {boot loader identifier}

Nhấn Enter và Boot Configuration Data Editor (BCDEdit) sẽ loại bỏ entry mà bạn đã xác nhận ID rồi hiển thị một message khi hoàn thành xong công việc. Khi Windows khởi động, lựa chọn duy nhất trong menu boot sẽ chỉ là cài đặt Windows hiện tại đang sử dụng.

Cảnh báo: Hãy cẩn thận khi điều chỉnh dữ liệu cấu hình boot. Nếu chẳng may xóa phải hệ điều hành Windows hiện tại, bạn có thể khiến máy tính không thể boot được.

Thứ Ba, 26/07/2011 13:57
32 👨 6.616
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp