Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Photoshop P2

Với những người mới bắt đầu làm quen với Photoshop thì bài trắc nghiệm này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình học tập.

Xem thêm:

 • Câu 1. Lệnh Paste có phím tắt là Ctrl+V; Lệnh Paste into có phím tắt là:
  • Ctrl+alt+v
  • Ctrl+shift+v
  • Ctrl+P+I
  • Không rõ 
 • Câu 2. Palete Navigator dùng để
  • Phóng to thu nhỏ vùng nhìn hình ảnh
  • Quản lý mầu trong hình ảnh
  • Không rõ 
 • Câu 3. Theo ngầm định Palete Layers nằm cùng nhóm với Palete:
  • History
  • Style
  • Color
 • Câu 4. Kích thước lớn nhất của Brush size là (tính bằng Pixel):
  • 99
  • 100
  • 999
  • 2500
 • Câu 5. Ảnh Bitmap có tên khác là:
  • Vector Image
  • Rater Image
  • Cả a, b đều sai
 • Câu 6. Bảng chỉnh màu Curves có phím tắt là:
  • CTRL+C
  • CTRL+M
  • CTRL+ U
  • Không có phím tắt
 • Câu 7. Bảng chỉnh màu Curves không cho phép đặt điểm đen và điểm trắng để hiệu chỉnh hình ảnh:
  • Đúng 
  • Sai 
 • Câu 8. Bảng chỉnh màu Levels cho phép đặt điểm đen và điểm trắng để hiệu chỉnh hình ảnh:
  • Đúng 
  • Sai 
 • Câu 9. Bất kỳ Palete nào trong Photoshop đều có Palete Menu được truy cập thông qua biểu tượng (hình tam giác khoanh tròn)
  • Đúng
  • Sai 
  • Không rõ 
 • Câu 10. Bộ lọc Extract dùng để:
  • Tách hình ra khỏi nền
  • Xén hình
Bạn có thể làm tốt hơn 
Có tiến bộ 
Kết quả tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 20/10/2018 08:48
51 👨 3.791
0 Bình luận
Sắp xếp theo