Bộ câu hỏi trắc nghiệm về JavaScript có đáp án P1

JavaScript là một ngôn ngữ được rất nhiều lập trình viên yêu thích sử dụng. Trong bài viết này, Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chủ đề này. Hãy cùng thử tài hiểu biết của bạn về JavaScript nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong Javascript sự kiện OnUnload thực hiện khi nào?
  • Khi bắt đầu chương trình chạy
  • Khi click chuột
  • Khi kết thúc một chương trình
  • Khi di chuyển chuột qua
 • Câu 2. Trong Javascript sự kiện Onblur thực hiện khi nào?
  • Khi một đối tượng trong form mất focus
  • Khi một đối tượng trong form có focus
  •   Khi di chuyển con chuột qua form
  • Khi click chuột vào nút lệnh
 • Câu 3. Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?
  • Khi một đối tượng trong form mất focus
  • Khi một đối tượng trong form có focus
  • Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form
  • Khi click chuột vào nút lệnh
 • Câu 4. Trong Javascript sự kiện Onclick xảy ra khi nào?
  • Khi một đối tượng trong form mất focus
  • Khi một đối tượng trong form có focus
  • Khi click chuột vào một đối tượng trong form
  • Khi click chuột vào nút lệnh
 • Câu 5. Trong Javascript sự kiện Onchange thực hiện khi nào?
  • Khi một đối tượng trong form mất focus
  •   Khi một đối tượng trong form có focus
  • Xảy ra khi giá trị của một trường trong form được người dùng thay đổi
  • Khi click chuột vào nút lệnh
 • Câu 6. Trong Javascript đoạn mã sau cho ra kết quả gì?
  <script>

  function kiemtra(){

  window.open("http://Quantrimang.com","Chao");

  }

  </script>

  </head>

  <body onload ="kiemtra()"></body>
  •  Khi chạy thì một trang khác (VNN) được hiện ra
  •  Không chạy được vì sai
  •  Khi kết thúc thì một site khác hiện ra
  • Hiện một trang vnn duy nhất
 • Câu 7. Thẻ <input type='text'> dùng để làm gì?
  • Tạo một ô text để nhập dữ liệu 1 dòng
  •  Tạo một ô password
  •  Tạo một  textbox cho phép nhập liệu nhiều dòng
  •  Tất cả các ý trên
 • Câu 8. Thẻ <input type='Password'> dùng để làm gì?
  •  Tạo một ô text để nhập dữ liệu 1 dòng
  •  Tạo một ô password 
  • Tạo một  textbox cho phép nhập liệu nhiều dòng
  •  Tất cả các ý trên
 • Câu 9. Thẻ <textarea ></texterea> dùng để làm gì?
  • Tạo một ô text để nhập dữ liệu 1 dòng
  • Tạo một ô password
  • Tạo một  textbox cho phép nhập liệu nhiều dòng
  • Tất cả các ý trên
 • Câu 10. Thẻ <input type=”Submit” dùng để làm gì?
  • Tạo một ô text để nhập dữ liệu
  • Tạo một nút lệnh dùng để gửi tin trong form đi
  • Tạo một nút lệnh dùng để xóa thông tin trong form
  •  Tất cả các ý trên
Tệ quá!
Bạn cần cố gắng hơn
Xuất sắc!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 28/08/2020 10:49
45 👨 10.025
0 Bình luận
Sắp xếp theo