Kiến thức mạng LAN, WAN cơ bản, cách bấm dây mạng, đo tốc độ mạng, tăng tốc mạng, chia sẻ thiết bị trong mạng LAN và rất nhiều thủ thuật LAN, WAN hữu ích khác.

  • Tìm hiểu về Desk Area Network (DAN) Tìm hiểu về Desk Area Network (DAN)
    Desk Area Network là một kiến ​​trúc dành cho các máy trạm đa phương tiện dựa trên kết nối ATM. Nói một cách đơn giản, nó là sự kết nối giữa các thiết bị máy tính xung quanh Asynchronous Transfer Mode (ATM).
  • Sự khác biệt giữa TCP/IP và Ethernet Sự khác biệt giữa TCP/IP và Ethernet
    Khi nói đến các giao thức, một trong những câu hỏi thường xuyên nhất được đặt ra nhất là về sự khác biệt giữa Ethernet và TCP/IP. Đối với một người không quen thuộc với chủ đề này, việc phân biệt sẽ rất khó.