Kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, phần cứng, Internet... cần biết. Ngoài ra bạn cũng sẽ được giải đáp về những thuật ngữ công nghệ thường gặp tại đây.

  • UPnP là gì? UPnP là gì?
    UPnP là một giao thức mạng (hay một bộ các giao thức mạng). Các giao thức này phác thảo một phương thức giao tiếp cụ thể mà mọi loại thiết bị có thể sử dụng để liên lạc ngay lập tức với nhau trên mạng.
  • Web script là gì? Web script là gì?
    Web script là ngôn ngữ lập trình máy tính để thêm khả năng động cho các trang World Wide Web. Các trang web được markup bằng HTML hoặc XML phần lớn là những tài liệu tĩnh.