Kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm, phần cứng, Internet... cần biết

  • Maftask là gì? Maftask là gì?
    Maftask là một tiến trình trợ giúp cho Mac Auto Fixer, một chương trình phần mềm quảng cáo (adware) rất phổ biến. Maftask là phần mềm độc hại và cần được loại bỏ.
  • Tìm hiểu về PGP (Pretty Good Privacy) Tìm hiểu về PGP (Pretty Good Privacy)
    PGP kết hợp cả quyền riêng tư và xác thực mật mã để mã hóa, cũng như giải mã tất cả các loại file qua mạng, cho dù đó là email, file văn bản, đa phương tiện, thư mục hoặc phân vùng.