IBM “giới thiệu” thiết bị USB không an toàn tại hội nghị bảo mật

Quản Trị Mạng - Tại cuộc hội thảo Asia Pacific Information Security Conference tổ chức tại Australia, IBM đã “mang” đến hội nghị thiết bị USB để tham dự. Sự cố này được tiết lộ qua email gửi từ IBM đến các bị đại biểu vừa được công bố trên blog Beast Or Buddha.

Theo thông tin từ email này, tất cả các thiết bị USB của IBM đều bị lây nhiễm 1 mẫu malware lần đầu tiên phát hiện vào năm 2008. Mẫu malware này có chứa 1 file setup.exe – cho dù có bị ngăn chặn hoặc tiêu diệt bởi các ứng dụng bảo mật, sẽ tự động kích hoạt khi kết nối với hệ thống Windows workstation hoặc server.

Trong trường hợp bị lây nhiễm, các biện pháp khắc phục hoặc cách ly hệ thống cũng đã được đính kèm trong email. IBM cho biết rằng họ rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện này đã gây ra. Công ty không đưa ra bất cứ thông tin cụ thể làm sao mẫu malware đó lại có sẵn trên các thiết bị USB này, và cũng không trả lời về những tin đồn rằng họ muốn “kiểm tra” các biện pháp an ninh của những khách mời tham gia hội nghị.
Thứ Hai, 24/05/2010 10:44
31 👨 391
0 Bình luận
Sắp xếp theo