Hướng dẫn cài đặt Google Picasa 3.6 trong Ubuntu Linux

Quản Trị Mạng - Việc xem, trình chiếu và quản lý các file ảnh trong Ubuntu với các ứng dụng như gThumb, digiKam hoặc Google Picasa. Nhưng phiên bản mới nhất của Picasa 3.6 đã mang đến nhiều thay đổi và tiện ích, đặc biệt là công nghệ nhận dạng khuôn mặt - face recognition, 1 trong những tính năng gây tò mò nhất của Google Picasa.

Nhưng việc cập nhật và cài đặt Picasa 3.6 thực ra không hề đơn giản, với các ứng dụng thông thường thì chỉ cần các dòng lệnh cơ bản, hoặc sử dụng các file *.exe của Windows với ứng dụng Wine, nhưng khi tiến hành, Picasa 3.6 sẽ bị khuyết 1 số tính năng tương thích với Linux (cụ thể là môi trường Gnome, KDE) như (thông tin cụ thể tại đây):

- Tự động tích hợp khả năng nhận dạng qua Camera/media với Gnome/KDE

- Khả năng tích hợp của Mozilla/Firefox thông qua các plugins

- Đường dẫn picasa:// hoạt động trong các phiên bản Firefox 3.x

- Cải thiện tốc độ tải file từ Picasa Web Albums

- Hỗ trợ tính năng Xinerama

Hướng dẫn cài đặt Picasa 3.6 thông qua phiên bản 3.0 trong Linux

- Đối với Ubuntu Karmic, Jaunty, Intrepid và Hardy (riêng Ubuntu Lucid thì bỏ qua bước này bởi vì ứng dụng Wine đã có sẵn phiên bản mới nhất):

Với Karmic: sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa

Với Jaunty, Intrepid và Hardy:

echo "deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu $(lsb_release -sc) main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F9CB8DB0

- Cài đặt Wine: sử dụng câu lệnh sau

sudo apt-get update && sudo apt-get install wine

- Cài đặt thêm gói hỗ trợ Google Testing PPA:

sudo sh -c "echo 'deb http://dl.google.com/linux/deb/ testing non-free' >> /etc/apt/sources.list"

- Cài đặt Google Picasa, nhưng ở đây chúng ta sẽ cài đặt phiên bản 3.0, rồi tiến hành cập nhật ở bước tiếp theo:

sudo apt-get update && sudo apt-get install picasa

- Tải và cài đặt Google Picasa 3.6 dành cho Windows:

cd ~/Desktop && wget http://dl.google.com/picasa/picasa36-setup.exe
chmod +x ~/Desktop/picasa36-setup.exe

(câu lệnh này cho phép Ubuntu Lucid thực thi file *.exe)

- Sau khi cài đặt thành công Wine, chỉ việc kích đúp file picasa36-setup.exe, hệ thống sẽ tự động cài đặt Picasa với các tùy chọn mặc định.

- Việc cuối cùng phải làm là sao chép tất cả các file của Picasa 3.6 đè lên Picasa 3.0:

sudo cp -r ~/.wine/drive_c/Program\ Files/Google/Picasa3/* /opt/google/picasa/3.0/wine/drive_c/Program\ Files/Google/Picasa3/

- Bắt đầu sử dụng Picasa từ Applications > Graphics > Picasa > Picasa

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 14/04/2010 10:08
3,73 👨 2.847
0 Bình luận
Sắp xếp theo