Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 9)

Series các bài trắc nghiệm về chủ đề khoa học máy tính đề cập tới nhiều lĩnh vực với bộ câu hỏi gồm 4 câu trả lời và đáp án ở cuối trang. Sau phần 8, Quản trị mạng tiếp tục giới thiệu phần 9. Hãy cùng thử sức xem bạn trả lời được bao nhiêu câu?

 1. Trên tài liệu PowerPoint hiện nay, phím tắt nào dùng để thêm slide mới?
  1. Ctrl + N
  2. Ctrl + S
  3. Ctrl + M
  4. Shift + N
 2. Hộp xác định màu sắc và xu hướng cho chuỗi hay nhóm dữ liệu trong bảng của MS Excel gọi là gì?
  1. Legend
  2. Chart area
  3. Data label
  4. Plot area
 3. Hàm MS Excel trả về lãi cộng dồn cho khoản tiền trả lãi khi đáo hạn gọi là gì?
  1. DDB
  2. ACCRINTM
  3. INT_ACCRUED
  4. MICTACCR
 4. Đâu là kiểu dữ liệu không hợp lệ trong MS Excel
  1. Số
  2. Kí tự
  3. Nhãn dán
  4. Ngày tháng/ thời gian
 5. Phần giao giữa cột và hàng trong bảng tính gọi là gì?
  1. Cột
  2. Giá trị
  3. Địa chỉ
  4. Ô tính
 6. Thường ngôn ngữ được dùng để tạo trang cho World Wide Web là gì?
  1. URL
  2. IRC
  3. NTH
  4. HTML
 7. USB Port là viết tắt của?
  1. United Serial Bus Port
  2. Universal Serial Bus Port
  3. Universal Sequential Bus Port
  4. Universal Berial BIOS Port
 8. Trong máy tính, FAT là viết tắt của?
  1. Folder Access Table
  2. File Accesss Table
  3. File Allocation Table
  4. Folder Allocation Table
 9. MS Word là một ví dụ của?
  1. Hệ điều hành
  2. Thiết bị xử lý
  3. Phần mềm/ứng dụng
  4. Thiết bị đầu vào
 10. Đâu không phải là thành phần bắt buộc của URL?
  1. Đường dẫn nguồn
  2. Giao thức
  3. Số cổng
  4. Không đáp án nào đùng
 11. … liệt kê các địa chỉ tập tin trên ổ đĩa
  1. FAT
  2. Cung dữ liệu (boot sector)
  3. Khu vực dữ liệu (data area)
  4. Thư mục gốc (root folder)
 12. Cookies được lưu trữ ở đâu?
  1. Client
  2. HTML
  3. web.xml
  4. Không đáp án nào đúng
 13. Để thêm card nội bộ vào máy tính phải có … mở
  1. Cổng USB
  2. Khe cắm mở rộng
  3. Bus
  4. Bay
 14. Giao diện … truyền tải mỗi bit một lần
  1. Parallel
  2. SCSI
  3. Serial
  4. Fiber
 15. Dữ liệu truyền qua hệ thống mạng trong cấu trúc gọi là
  1. Payload
  2. Payback
  3. Packet
  4. Datagram

Đáp án

1. C
2. A
3. B
4. B
5. D
6. D
7. B
8. C
9. C
10. D
11. A
12. A
13. B
14. C
15. C
Thứ Năm, 28/06/2018 10:37
51 👨 241
0 Bình luận
Sắp xếp theo