Break và Continue trong C

BreakContinue trong C là gì? Ý nghĩa và cách dùng break và continue trong C như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Lập trình C

Hiện bạn có rất nhiều lựa chọn ngôn ngữ lập trình và C là một trong số cái tên lâu đời nhất. Khi dùng C, bạn cần hiểu các dòng lệnh, bao gồm cả break và continue.

Break trong C

Bạn đã từng thấy lệnh break được dùng trong phần đầu của hướng dẫn này. Nó được dùng để “nhảy ra khỏi” lệnh switch.

Lệnh break cũng có thể giúp bạn thoát ra khỏi một vòng lặp - loop.

Ví dụ này minh họa code ra ngoài for loop khi i bằng 4:

int i;

for (i = 0; i < 10; i++) {
if (i == 4) {
break;
}
printf("%d\n", i);
}

Continue trong C

Lệnh continue trong C ngắt một lần lặp trong vòng lặp, nếu một điều kiện nào đó xảy ra, và tiếp tục với lần lặp tiếp theo trong vòng lặp.

Ví dụ bên dưới bỏ qua giá trị 4:

int i;

for (i = 0; i < 10; i++) {
if (i == 4) {
continue;
}
printf("%d\n", i);
}

Break và Contiune trong While Loop

Bạn cũng có thể dùng breakcontinue trong while loop:

Ví dụ cách dùng Break:

int i = 0;

while (i < 10) {
if (i == 4) {
break;
}
printf("%d\n", i);
i++;
}

Ví dụ cách dùng Continue:

int i = 0;

while (i < 10) {
if (i == 4) {
i++;
continue;
}
printf("%d\n", i);
i++;
}

Luyện tập:

Dừng vòng lặp nếu i bằng 5

for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i == 5) {
........
;
}
printf("%d\n", i);
}

Đáp án: break

Như bạn thấy, cách dùng break và continue trong C rất đơn giản. Vì thế, bạn nên luyện tập sử dụng chúng thường xuyên để có thể dùng hai lệnh này linh hoạt khi lập trình.

Thứ Sáu, 20/01/2023 05:57
31 👨 460
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Lập trình C